کلیدواژه‌ها = کارآزمایی بالینی
تأثیر ماندالا درمانی بر اضطراب، شدت درد و دیسترس در دیسمنوره اولیه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 83-93

10.22038/ijogi.2023.23245

مهسا حسینی؛ زهرا برزآبادی فراهانی؛ دکتر اعظم مسلمی؛ فاطمه بداقی؛ دکتر فرشته فرازان‌آذر


تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان طبیعی، کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور

دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 79-87

10.22038/ijogi.2022.21057

فاطمه بخشعلی‌زاده؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر زهره محمودی


مروری بر راه‌های درمانی واژینیسموس

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 83-97

10.22038/ijogi.2021.18988

رقیه عبدنژاد؛ دکتر معصومه سیمبر


ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 25-34

10.22038/ijogi.2021.18429

دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر علی تقی‌پور؛ داود تنباکوچی؛ محبوبه شریفی مقدم بجستانی؛ ریحانه صادقی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی


پیامدهای دوز بالای ویتامین D 50،000 واحدی در دوران بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 75-80

10.22038/ijogi.2018.12248

فرحناز رستمی؛ دکتر صدیقه حنطوش‌زاده؛ دکتر لیدا مقدم بنائم


بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر طول مدت درد دیسمنوره ‌اولیه

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 66-74

10.22038/ijogi.2018.11971

زهرا شیرمحمدی حصاری؛ دکتر فرید زایری؛ خدیجه آبادیان؛ زهره کشاورز؛ مریم اکبری نوذری


بررسی تأثیر عصاره مریم گلی بر علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 84-94

10.22038/ijogi.2017.10160

رقیه عبدنژاد؛ معصومه سیمبر؛ زهره شیخان؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری


تأثیر آروماتراپی بر تسکین درد زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 89-105

10.22038/ijogi.2017.8719

اشرف قیاسی؛ مریم حسنی؛ لیلا ملا احمدی؛ مژگان هاشم زاده؛ آرزو حاصلی


بررسی تأثیر کپسول استات‌روی بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو‌کور با کنترل دارونما

دوره 19، شماره 25، مهر 1395، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2016.7784

مرضیه جوانمردی؛ مژگان ممتازپور؛ محمد علی شاه طالبی؛ مرضیه عربان


مروری سیستماتیک بر انواع روش‌های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان

دوره 19، شماره 15، تیر 1395، صفحه 16-38

10.22038/ijogi.2016.7412

سحر قلندری؛ نورالسادات کریمان؛ زهره شیخان؛ حدیث شاه رحمانی؛ نیره اسعدی


مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی در درمان شقاق و درد نوک پستان زنان شیرده

دوره 19، شماره 6، اردیبهشت 1395، صفحه 22-33

10.22038/ijogi.2016.6963

نیره اسعدی؛ نورالسادات کریمان؛ حدیث شاهرحمانی؛ سحر قلندری؛ ناهید خداکرمی


بررسی اثر بخشی ماساژ بر روی درد زایمان و مدت لیبر: مرور سیستماتیک

دوره 18، شماره 158، مرداد 1394، صفحه 19-27

10.22038/ijogi.2015.4803

ژیلا گنجی؛ زهرا جعفری؛ افسانه کرامت


تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر انداختن زایمان با پارگی زودرس کیسه آب و عوارض جنینی آن

دوره 17، شماره 127، دی 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.3796

معصومه میرزامرادی؛ پریچهر کیمیایی؛ آسیه منصوری؛ زینب بختیاری؛ محمود بختیاری


تأثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه

دوره 16، شماره 83، بهمن 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.2263

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ مژگان میرغفوروند؛ یوسف جوادزاده؛ سلیمه نظامیوند چگینی


تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

دوره 16، شماره 71، آبان 1392، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2013.1940

فاطمه محمدی؛ جمیله ملکوتی؛ سکینه محمد علیزاده؛ جلیل باباپور