گزارش یک مورد نادر خونریزی شدید پست پارتوم در نتیجه پارگی لایه داخلی میومتر به دنبال زایمان طبیعی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی پست پارتوم به‌دنبال زایمان، بالاترین میزان مرگ‌ومیر را به همراه دارد که علل شناخته شده مختلفی دارد. پارگی لایه داخلی میومتر از علل کمتر شناخته شده‌ای است که عدم تشخیص آن می‌تواند منجر به مرگ مادر گردد. در این گزارش، یک مورد نادر خونریزی پست پارتوم به‌دنبال پارگی لایه داخلی میومتر معرفی می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 35 ساله G3L2 بود که با حاملگی ترم و شکایت پارگی پرده‌های جنینی جهت ختم بارداری تحت نظر قرار گرفت و به‌دنبال القاء زایمان، زایمان طبیعی انجام شد. به‌دنبال تولد نوزاد با وزن 3700 گرم، مادر دچار خونریزی پست‌پارتوم شدید شد که به‌دلیل عدم پاسخ به اقدامات حمایتی و دریافت داروهای یوتروتونیک و یک نوبت CPR، منتقل اتاق عمل شد و تحت هیسترکتومی قرار گرفت. در بررسی پاتولوژی رحم، پارگی لایه داخلی میومتر در دیواره خلفی رحم مشاهده شد. در روز اول بستری در ICU بیمار به‌دلیل تاکی‌کاردی بطنی و سپس برادی‌کاردی و ایست قلبی و تنفسی، CPR شد ولی ناموفق بود و متأسفانه بیمار فوت شد.
نتیجه‌گیری: در نظر داشتن پارگی لایه داخلی میومتر به عنوان یک علت مهم و قابل کنترل خونریزی بعد از زایمان می‌تواند منجر به تشخیص این عارضه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A rare case of massive postpartum hemorrhage due to inner myometrial laceration following vaginal delivery

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ayati 1
 • leila pourali 2
 • Nafiseh Saghafi 2
 • Azadeh Shourvi 3
 • Atiyeh i Mohammadzadeh Vatanch 4
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is associated with highest rate of mortality and has many known etiologies. Inner myometrial laceration is one of the rare etiologies that lack of diagnosis can lead to maternal mortality. This report introduced a rare case of postpartum hemorrhage due to inner myometrial laceration.
Case presentation: The patients were a 35-year-old woman (gravida 3 and live 2) referred to the hospital due to term pregnancy and premature rupture of membrane for pregnancy termination. Normal vaginal delivery was done following labor induction. After delivery of a 3700 gr neonate, severe postpartum hemorrhage occurred which was unresponsive to medical treatment and uterotonic drugs; she was transferred to operating room and hysterectomy was performed. Then, she was transferred to ICU. On the first day of Intensive Care Unit admission, the patient was complicated by ventricular tachycardia and bradycardia, and finally cardiopulmonary arrest. CPR was done, but it was unsuccessful, and the patient was expired. Pathological assessment revealed inner myometrial laceration at the posterior uterine wall.
Conclusion: Considering inner myometrial laceration as one of the important and controllable causes of postpartum hemorrhage can lead to the diagnosis of this complication

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myometrium
 • Postpartum hemorrhage
 • Uterine rupture
 1. Dahlke JD, Mendez-Figueroa H, Maggio L, Hauspurg AK, Sperling JD, Chauhan SP, et al. Prevention and management of postpartum hemorrhage: a comparison of 4 national guidelines. Am J Obstet Gynecol 2015; 213(1):76.e1-10.
 2. Malhotra V, Nanda S, Chauhan MB, Juneja M, Malhotra N. Inner myometrial laceration: a newer entity causing postpartum hemorrhage. J Gynecol Surg 2012; 28(6):439-40.
 3. Kaplanoglu M, Kaplanoglu D, Bulbul M, Dilbaz B. Inner myometrial laceration - an unusual presentation of antepartum and postpartum hemorrhage: case reports and review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(16):2621-4.
 4. Gibbins KJ, Weber T, Holmgren CM, Porter TF, Varner MW, Manuck TA. Maternal and fetal morbidity associated with uterine rupture of the unscarred uterus. Am J Obstet Gynecol 2015; 213(3):382.e1-6.
 5. Conrad LB, Groome LJ, Black DR. Management of persistent postpartum hemorrhage caused by inner myometrial lacerations. Obstet Gynecol 2015; 126(2):266-9.
 6. Zwart J, Richters J, Öry F, de Vries J, Bloemenkamp KW, van Roosmalen J. Uterine rupture in the Netherlands: a nationwide population‐based cohort study. BJOG 2009; 116(8):1069-78.
 7. Hayashi M, Mori Y, Nogami KI, Takagi Y, Yaoi M, Ohkura T. A hypothesis to explain the occurrence of inner myometrial laceration causing massive postpartum hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79(2):99-106.
 8. Sturzenegger K, Schaffer L, Zimmermann R, Haslinger C. Risk factors of uterine rupture with a special interest to uterine fundal pressure. J Perinat Med 2017; 45(3):309-13.
 9. Buhimschi CS, Buhimschi IA, Malinow AM, Kopelman JN, Weiner CP. The effect of fundal pressure manoeuvre on intrauterine pressure in the second stage of labour. BJOG 2002; 109(5):520-6.
 10. Abu-Rustum RS, Abu-Rustum SE, Abdo BK, Jamal MH. Inner myometrial laceration causing a massive postpartum hemorrhage: a case report. J Reprod Med 2006; 51(2):135-7.
 11. Hishikawa K, Watanabe R, Onuma K, Kusaka T, Fukuda T, Kohata Y, et al. Spontaneous uterine laceration in labor: a type of intrapartum uterine injury different from the classical uterine rupture. J Matern Fetal Neonatal Med 2018; 31(3):401-3.