دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1-62 (مهر وآبان ماه 1390) 

اصیل پژوهشی

ارزیابی الگوی دریافت مواد مغذی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان سالم

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2015.5763

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان


ارزیابی عوامل خطر برای حاملگی مولارکامل

صفحه 9-14

10.22038/ijogi.2015.5764

مریم کاشانیان؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه قاسمی؛ نسیم تیموری


بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان با IVF

صفحه 22-31

10.22038/ijogi.2015.5766

رباب لطیف نژاد رودسری؛ محبوبه رسول زاده بیدگلی؛ نزهت موسوی فر؛ مرتضی مدرس غروی