دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1-62 (مهر وآبان ماه 1390) 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی الگوی دریافت مواد مغذی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان سالم

صفحه 1-8

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان


2. ارزیابی عوامل خطر برای حاملگی مولارکامل

صفحه 9-14

مریم کاشانیان؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه قاسمی؛ نسیم تیموری


4. بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان با IVF

صفحه 22-31

رباب لطیف نژاد رودسری؛ محبوبه رسول زاده بیدگلی؛ نزهت موسوی فر؛ مرتضی مدرس غروی