دوره و شماره: دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 1-68 (دی ماه 1390) 
2. بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان نابارور

صفحه 9-19

رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ اکرم کرمی دهکردی؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ نزهت موسوی فر؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


4. بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

صفحه 29-36

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


6. مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

صفحه 46-53

شهناز کریمی؛ مجید نجفی کلیانی؛ محمدمهدی نقی زاده؛ فرهود نکویی؛ مژگان کمالی


8. بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

صفحه 62-68

فرزانه جعفرنژاد؛ محبوبه اعلمی؛ منیره پورجواد؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده