دوره و شماره: دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 1-68 (دی ماه 1390) 
بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان نابارور

صفحه 9-19

10.22038/ijogi.2011.6012

رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ اکرم کرمی دهکردی؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ نزهت موسوی فر؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2011.6014

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

صفحه 46-53

10.22038/ijogi.2011.6016

شهناز کریمی؛ مجید نجفی کلیانی؛ محمدمهدی نقی زاده؛ فرهود نکویی؛ مژگان کمالی


بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

صفحه 62-68

10.22038/ijogi.2011.6018

فرزانه جعفرنژاد؛ محبوبه اعلمی؛ منیره پورجواد؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده