دوره و شماره: دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 1-64 (اسفندماه 1390) 
2. بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

صفحه 9-15

مریم کاشانیان؛ مازیار مرادی لاکه؛ افسانه قاسمی؛ شهلا نوری


5. بررسی تأثیر ماساژ به شیوه رفلکسولوژی بر تسکین درد زایمان

صفحه 34-38

انسیه جنابی؛ مینا حاجیلو مهاجران؛ مژگان ترکنی


6. کیفیت خواب در اواخر بارداری و افسردگی پس از زایمان

صفحه 39-47

زهرا علیپور؛ می نور لمیعیان؛ ابراهیم حاجی زاده


8. بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

صفحه 55-64

حسین نمازی فر؛ منیره پورجواد؛ فتح الله قربانی