موضوعات = پرستاری و مامایی
تاثیر پماد حاوی عصاره مورد، چای سبز و دارونما برکاهش درد پرینه و بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی سه سوکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.74618.5839

مریم نیک بینا؛ معصومه سیاحی؛ سارا ضیاغم؛ اعظم جهانگیری مهر؛ فراز مجاب


تاثیر قرص ویتامین ب6 بر درد پستان سه ماهه ی اول بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر گناباد سال 1398-1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.74323.5823

اسماء سالار؛ الیاس نطاق؛ فاطمه هادی زاده طلاساز؛ رقیه رحمانی