کلیدواژه‌ها = زایمان
تعداد مقالات: 62
52. بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر تبریز

دوره 15، شماره 38، بهمن 1391، صفحه 24-31

سمیه نقی زاده؛ فهیمه صحتی شفائی؛ شیرین برزنجه عطری؛ حسین ابراهیمی؛ مهدی ابراهیم پور


53. تأثیر طب فشاری در نقطه هوگو (LI4) بر روند و پیامد زایمان در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 14-20

سیما خاوندی زاده اقدم؛ آمنه دریابخش


54. بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای مقابله ای با درد زایمان

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 17-25

ناهید گلمکانی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ سید علیرضا سجادی؛ منیره پورجواد


55. تأثیر مقاربت جنسی در کاهش نیاز به اینداکشن در زمان ترم

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 1-6

فاطمه وحید رودسری؛ مهناز قلی پوربازیری؛ صدیقه آیتی؛ منور افضل آقایی؛ فائزه پورصدرالله


56. اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان شیرده

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 38-44

مرجان احمد شیروانی؛ معصومه باقری نسامی


57. مقایسه دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 45-50

معصومه کاویانی؛ ژاله غلامی؛ سارا عظیما؛ کرامت‌اله عباس نیا؛ عبدالرضا رجایی فرد


58. مقایسه اثر قرص ایزوسورباید مونونیترات واژینال و سنتوسینون با دوز کم در آماده‌سازی دهانه رحم در هنگام زایمان درشهرستان یزد در سال 87-1386

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 29-36

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ لیلی سخاوت؛ محمد غفور‌زاده؛ رضیه‌السادات طباطبایی؛ تهمینه فرج‌خدا


59. بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان


60. بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 22-29

عطیه منصوری؛ مریم کاظمی؛ سهیلا میلانی؛ محمد تقی شا کری؛ لیلا پور علی


61. بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 55-60

عبدالکریم حامدی؛ منیره پور جواد؛ سلمه دادگر


62. تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 39-47

زهره عباسی؛ زهرا عابدیان؛ علیرضا فدایی؛ حبیب ا... اسماعیلی