گزارش یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال موفق

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 متخصص جراحی زنان و زایمان، بیمارستان مهر حضرت عباس، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد تکنولوژیست اتاق عمل، مرکز پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: نارسایی سرویکس، یکی از علل ایجاد زایمان‌های زودرس و مرگ نوزادان در سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم بارداری می‌باشد. اکثر زنان مبتلا به نارسایی سرویکس می‌توانند به‌طور مؤثری توسط سرکلاژ دهانه رحم تحت درمان قرار گیرند. سرکلاژ ترانس ابدومینال، روشی مؤثر و کارآمد در بیماران با سرویکس کوتاه، دارای سابقه زایمان‌های زودرس و دارای سابقه سرکلاژ ترانس واژینال ناموفق می‌باشد. در این مطالعه یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانمی 43 ساله دارای سابقه جراحی‌های سزارین، کورتاژ و یک مرتبه سرکلاژ ترانس واژینال ناموفق بود. بیمار در هفته 12 بارداری به دلیل احتمال زایمان زودرس، کوتاهی طول سرویکس و موفق نبودن سرکلاژ ترانس واژینال، تحت جراحی سرکلاژ ترانس ابدومینال به روش لاپاروسکوپی قرار گرفت. بیمار در هفته 34 بارداری  به‌دلیل شروع انقباضات رحمی تحت سزارین قرار گرفت و نوزاد کاملاً سالم به‌دنیا آمد.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که سرکلاژ ترانس ابدومینال نتایج فوق العاده‌ای در رابطه با بیماران دارای سابقه زایمان‌های زودرس دارد و رضایت بیماران از این روش بیمار بسیار بالا تخمین زده شده است، این روش جراحی به شدت مورد حمایت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of a rare case of successful trans-Abdominal cerclage

نویسندگان [English]

 • Atiyeh Mansouri 1
 • Najme Samiei 2
 • Masoumeh Javdanmehr 3
 • Mostafa Sadeghi 4
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. student of Operation Room, Student Research Committee, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
3 Obstetrician-Gynecologist, Hazrat Abbas Mehr Hospital, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Operating Room Technologist, Montaserieh Dialysis and Transplant Center, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical failure is one of the causes of early childbirth and neonatal death in the second and third trimesters of pregnancy. Most women with cervical failure can be effectively treated with cervical cerclage. Trans-abdominal cerclage is an effective and efficient method in patients with short cervix, history of preterm labor and history of unsuccessful transvaginal cerclage. In this study, a rare case of successful trans-abdominal cerclage is reported.
Case presentation: The patient was a 43-year-old woman with history of cesarean section, curettage and one unsuccessful transvaginal cerclage. The patient underwent laparoscopic trans-abdominal cerclage surgery at 12th week of pregnancy due to the probability of preterm delivery, short cervical length and failure of transvaginal cerclage. The patient was subjected to cesarean section at 34th weeks of gestation due to uterine contractions and a healthy baby was born.
Conclusion: Since trans-abdominal cerclage has a tremendous effect on patients with a history of preterm labor, and the patients' satisfaction with this method is very high, this surgical technique is strongly supported.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerclage
 • Cervical insufficiency
 • Trans-Abdominal cerclage
 • Transvaginal Cerclage
 1. Burger NB, Brölmann HA, Einarsson JI, Langebrekke A, Huirne JA. Effectiveness of abdominal cerclage placed via laparotomy or laparoscopy: systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18(6):696-704.
 2. Foster TL, Moore ES, Sumners JE. Operative complications and fetal morbidity encountered in 300 prophylactic transabdominal cervical cerclage procedures by one obstetric surgeon. J Obstet Gynaecol 2011; 31(8):713-7.
 3. Ades A, May J, Cade TJ, Umstad MP. Laparoscopic transabdominal cervical cerclage: a 6‐year experience. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2014; 54(2):117-20.
 4. Resnik R, Lockwood CJ, Moore T, Greene MF, Copel J, Silver RM. Creasy and Resnik's maternal-fetal medicine: principles and practice. New York: Elsevier Health Sciences; 2018.
 5. Mirbolouk F, Madadi Y. Survey the associated factors with incompetent cervix in pregnant women. J Guilan Univ Med Sci 2007; 16(63):68-73. (Persian).
 6. Carter JF, Soper DE, Goetzl LM, Van Dorsten JP. Abdominal cerclage for the treatment of recurrent cervical insufficiency: laparoscopy or laparotomy? Am J Obstet Gynecol 2009; 201(1):111.e1-4.
 7. Moore ES, Foster TL, McHugh K, Addleman RN, Sumners JE. Robotic-assisted transabdominal cerclage (RoboTAC) in the non-pregnant patient. J Obstet Gynaecol 2012; 32(7):643-7.
 8. Tulandi T, Alghanaim N, Hakeem G, Tan X. Pre and post-conceptional abdominal cerclage by laparoscopy or laparotomy. J Minim Invasive Gynecol 2014; 21(6):987-93.
 9. Novy MJ. Transabdominal cervicoisthmic cerclage: a reappraisal 25 years after its introduction. Am J Obstet Gynecol 1991; 164(6 Pt 1):1635-41.
 10. Ghomi A, Rodgers B. Laparoscopic abdominal cerclage during pregnancy: a case report and a review of the described operative techniques. J Minim Invasive Gynecol 2006; 13(4):337-41.
 11. Burger NB, Einarsson JI, Brölmann HA, Vree FE, McElrath TF, Huirne JA. Preconceptional laparoscopic abdominal cerclage: a multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(4):273.e1-12.
 12. Umstad MP, Quinn MA, Ades A. Transabdominal cervical cerclage. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2010; 50(5):460-4.
 13. Zaveri V, Aghajafari F, Amankwah K, Hannah M. Abdominal versus vaginal cerclage after a failed transvaginal cerclage: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(4):868-72.
 14. Ades A, Dobromilsky KC, Cheung KT, Umstad MP. Transabdominal cervical cerclage: laparoscopy versus laparotomy. J Minim Invasive Gynecol 2015; 22(6):968-73.
 15. Mahran M. Transabdominal cervical cerclage during pregnancy. A modified technique. Obstet Gynecol 1978; 52(4):502-6.  
 16. Davis G, Berghella V, Talucci M, Wapner R. Patients with a prior failed transvaginal cerclage: a comparison of obstetric outcomes with either transabdominal or transvaginal cerclage. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(4):836-9.
 17. Debbs RH, Vega GA, Pearson S, Sehdev H, Marchiano D, Ludmir J. Transabdominal cerclage after comprehensive evaluation of women with previous unsuccessful transvaginal cerclage. Am J Obstet Gynecol 2007; 197(3):317.e1-4.