کلیدواژه‌ها = خونریزی پس از زایمان
تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان طبیعی، کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور

دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 79-87

10.22038/ijogi.2022.21057

فاطمه بخشعلی‌زاده؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر زهره محمودی


بررسی اثربخشی و عوارض آمبولیزاسیون شریان رحمی در بیماران مبتلا به خونریزی دیررس پس از زایمان (مطالعه نیمه‌تجربی)

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 40-51

10.22038/ijogi.2022.20422

دکتر سهیلا آقاطاهری؛ دکتر سیده زهرا علامه؛ دکتر محمدصالح جعفر پیشه


بررسی تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2019.13819

زهرا خجسته فرد؛ ناهید گلمکانی؛ سید رضا مظلوم؛ دکتر شکوه سادات حامدی؛ دکتر زهره فیض‌آبادی؛ دکتر معصومه میرتیموری


بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر آپگار نوزاد، خونریزی پس از زایمان و علائم حیاتی مادر

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 27-33

10.22038/ijogi.2018.11630

معصومه پیرهادی؛ دکتر محبوبه والیانی؛ معصومه عظیمی


بررسی تأثیر شربت خوراکی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت در زنان با خونریزی طبیعی پس از زایمان

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 72-78

10.22038/ijogi.2018.11229

نگین نجاتی؛ ماهرخ دولتیان؛ محمد کمالی‌نژاد؛ مهدی خباز خوب


مقایسه تأثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر خونریزی پس از زایمان در زنان با پس درد

دوره 19، شماره 14، تیر 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.7380

زهرا عابدیان؛ ملیحه رضوانی فرد؛ جواد اصیلی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سلمه دادگر


مروری سیستماتیک بر انواع روش‌های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان

دوره 19، شماره 15، تیر 1395، صفحه 16-38

10.22038/ijogi.2016.7412

سحر قلندری؛ نورالسادات کریمان؛ زهره شیخان؛ حدیث شاه رحمانی؛ نیره اسعدی


بررسی تأثیر استنشاق اکسیژن بر میزان خونریزی پس از زایمان

دوره 18، شماره 168، آبان 1394، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2015.6118

زینب سهرابی؛ سارا ضیاغم؛ ملیحه اکبری؛ آراسته بسطامی


مقایسه میزان خونریزی به روش تخمین چشمی و معیارهای خونریزی پس از زایمان راهنمای کشوری زایمان طبیعی در دوره پس از زایمان

دوره 17، شماره 127، دی 1393، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2014.3705

ناهید گلمکانی؛ خوشه خالقی نژاد؛ سلمه دادگر؛ مجید هاشم پور محمد آباد؛ نصرت بهاریان شرقی


گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 21-25

10.22038/ijogi.2014.2614

زهره یوسفی؛ صدیقه قاسمیان؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ محمد بیدار فریمانی


راهنمای بالینی مدیریت بیماران با خونریزی پس از زایمان

دوره 16، شماره 62، مرداد 1392، صفحه 11-17

10.22038/ijogi.2013.1719

فاطمه تارا؛ رزیتا داودی؛ نفیسه ثقفی؛ معصومه میرتیموری؛ هاله قوشخانه ئی؛ آزاده سلطانی فر؛ مریم صالحی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه عبداللهی؛ منیره دباغ؛ عالم تاج صمصامی؛ زهرا علامه؛ گلناز صبوری


مقایسه میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2013.283

فرشته فکور؛ مریم میرزایی؛ محمدرضا نقی پور؛ حنان ابراهیمی؛ مهران مهدوی