گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 متخصص آسیب شناسی، آزمایشگاه آراد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی واژینال، علامت مشترکی از تظاهرات بالینی خونریزی دیررس بعد از زایمان و کوریوکارسینوم است. کوریوکارسینوم به سرعت رشد می کند و به قسمت های مختلف بدن متاستاز داده و منجر به آسیب عروق خونی و بروز علائمی نظیر خونریزی می شود. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم انجام شد.
گزارش مورد: در این گزارش، خانمی 34 ساله با شکایت خونریزی واژینال 45روز بعد از زایمان طبیعی مراجعه کرد. در بررسی انجام شده کوریوکارسینوم تشخیص داده شد. به علت متاستاز قسمت های مختلف بدن، بیمار با شیمی درمانی و جراحی درمان شد، اما به درمان پاسخ نداد و در نهایت بیمار فوت کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه خونریزی واژینال، علامت مشترکی از تظاهرات بالینی خونریزی دیررس بعد از زایمان با کوریوکارسینوم است، توصیه می شود که خونریزی واژینال در دوران نفاس به عنوان یک زنگ خطر از وجود کوریوکارسینوم در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postpartum Hemorrhage as the First Manifestation of Choriocarcinoma: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Zohreh Yousefi 1
  • Sedighe ghasemian 2
  • Farzaneh Rashidi Fakari 3
  • mohammad Bidar Farimani 4
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Msc student of Midwifery, Mashhad Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Clinical Pathologist, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginal bleeding is the common sign of clinical manifestation of late vaginal bleeding of postpartum and choriocarcinoma. Choriocarcinoma grows rapidly and metastases and damage vessels and result bleeding. We have described a case of postpartum hemorrhage with metastatic choriocarcinoma.
Case report: A 34 year old woman with vaginal bleeding after 45 days of vaginal delivery admitted and evaluation revealed choriocarcinoma. Because of multi organs metastasis, surgery and chemotherapy was done but the patient did not respond to treatment and died.
Conclusion: Regarding vaginal bleeding is the common sign of clinical manifestation of late postpartum hemorrhage and choriocarcinoma, it is recommended to be considered in differential diagnosis of choriocarcinoma

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemotherapy
  • Choriocarcinoma
  • Gestational trophoblastic disease
  • Postpartum Hemorrhage