دوره و شماره: دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 1-58 (بهمن و اسفندماه 1389) 
مقایسه تاثیر دو روش درمانی سولفات منیزیم در بهبود پرهاکلامپسی

صفحه 6-10

10.22038/ijogi.2011.5796

سیده افسر شرفی؛ لیلا مقیمی؛ محبوبه احمدی؛ اذن االله آذرگشب


بررسی فراوانی دیس منوره در مصرف کنندگان آیودی میرنا به عنوان روش پیشگیری از بارداری در مقایسه با آیودی مسی

صفحه 11-16

10.22038/ijogi.2011.5797

تکتم توکلیان فر؛ فاطمه رمضان زاده؛ مامک شریعت؛ فاطمه السادات حسینی؛ بتول حسین رشیدی؛ علی منتظری؛ سید جواد پورافضلی فیروزآبادی


مقایسه کیفیت زندگی زنان یائسه و غیر یائسه بعداز هیسترکتومی

صفحه 39-45

10.22038/ijogi.2011.5801

لیلی بریم نژاد؛ فاطمه محدث اردبیلی؛ فریده جزء کبیری؛ حمید حقانی