کلیدواژه‌ها = زنجبیل
بررسی مقایسه‌ای اثر قرص زنجبیل با اندانسترون در تهوع و استفراغ بارداری: یک کارآزمایی بالینی

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 65-73

10.22038/ijogi.2023.22359

میترا تدین نجف‌آبادی؛ زهرا خلیلی مقدم؛ پروین عابدی؛ محمدحسین حقیقی‌زاده


تأثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر خودکارآمدی شیردهی

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 54-62

10.22038/ijogi.2019.13445

مریم منظمی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


تأثیر کمپرس گرم زنجبیل بر شدت احتقان پستان زنان شیرده

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 77-84

10.22038/ijogi.2019.12673

مریم منظمی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ دکتر ملیحه عافیت


مقایسه تأثیر بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 بر درمان تهوع و استفراغ بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 47-54

10.22038/ijogi.2018.11969

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر محمدرضا معمارزاده؛ دکتر نضال آژ؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش


مقایسه اثر موضعی روغن زنجبیل با زنجبیل خوراکی بر علائم همراه دیسمنوره اولیه: کارآزمایی بالینی

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 61-69

10.22038/ijogi.2017.9591

پانته‌آ شیرویه؛ مریم حمزه‌لو مقدم؛ فتانه هاشم ‌دباغیان؛ روشنک مکبری‌نژاد


مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2013.2168

سمیه پورملکی؛ شهناز نجار؛ سیمین منتظری؛ محمدحسین حقیقی زاده