نویسنده = مهین تفضلی
بررسی تأثیر هیوسین بوتیل بروماید بر میزان درد زایمان طبیعی در زنان نخست زا

دوره 19، شماره 13، تیر 1395، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2016.7276

معصومه میرتیموری؛ ناهید سخاور؛ حمیده شادیان؛ میرزا مرجانی؛ مهین تفضلی


بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 18، شماره 175، دی 1394، صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2015.6397

مهین تفضلی؛ الهام آزموده؛ اعظم پرنان امام وردیخان؛ سلمه دادگر


بررسی نقش میزان کربوهیدرات و انرژی دریافتی از رژیم غذایی در ابتلاء به کیست های عملکردی تخمدان

دوره 18، شماره 152، تیر 1394، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2015.4669

الهام فاضلی؛ مهین تفضلی؛ سلمه دادگر؛ فرناز سید احمدی نژاد


تاثیر اصلاح وضعیت شیردهی برپیشگیری از شقاق پستان

دوره 17، شماره 138، اسفند 1393، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2015.4197

مهین تفضلی؛ آمنه ابراهیمی؛ اشرف محمد زاده؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی

دوره 17، شماره 130، دی 1393، صفحه 21-31

10.22038/ijogi.2015.3847

منا لرکی؛ مهین تفضلی؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ محمدتقی شاکری؛ علی بابایی


مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده

دوره 16، شماره 75، آذر 1392، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2013.1998

مهین تفضلی؛ مریم خادم احمدآبادی؛ جواد اصیلی؛ حبیب ا... اسماعیلی


تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 43-48

10.22038/ijogi.2009.5902

راحله عسلی؛ مهین تفضلی؛ زهرا عابدیان؛ حبیب ا... اسماعیلی