نویسنده = فریده اخلاقی
مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 82-95

10.22038/ijogi.2020.17492

فاطمه دستجرد؛ دکتر فاطمه عرفانیان؛ دکتر آمنه سازگارنیا؛ فریده اخلاقی؛ معصومه کردی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین بادی بالانس و عضلات کف لگن بر شدت کمردرد دوران بارداری

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2018.10223

محمدرضا رمضان‌پور؛ منصوره محمدنژاد؛ فریده اخلاقی


بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر اضطراب پس از سزارین

دوره 20، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 50-60

10.22038/ijogi.2017.9325

فاطمه سادات موسوی؛ ناهید گلمکانی؛ حمیدرضا بهرامی طاقانکی؛ آزاده ساکی؛ فریده اخلاقی


پیش‌بینی رفتار‌های خود‌مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس باور فرد به توانایی خود (خودکارآمدی)

دوره 19، شماره 13، تیر 1395، صفحه 6-17

10.22038/ijogi.2016.7277

معصومه کردی؛ مه سیما بنائی؛ نگار اصغری پور؛ سید رضا مظلوم؛ فریده اخلاقی


تأثیر میوه خرما بر میزان و مدت خونریزی دوره نفاس

دوره 18، شماره 181، بهمن 1394، صفحه 20-27

10.22038/ijogi.2016.6631

زهرا یادگاری؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ زهره شیخان؛ ملیحه نصیری؛ فریده اخلاقی


هورمون درمانی بعد از یائسگی: مزایا و معایب

دوره 18، شماره 159، شهریور 1394، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2015.4813

فریده اخلاقی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ زهره خاکبازان


بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

دوره 18، شماره 145، اردیبهشت 1394، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2015.4393

عباس جلیلی؛ فریده اخلاقی؛ سید مجید باقری؛ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ مجید خادم رضاییان


مقایسه وضعیت بافت استخوانی مهره های کمری زنان ورزشکار (یوگا و پیاده روی) و غیر ورزشکار یائسه

دوره 16، شماره 82، دی 1392، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2014.2236

الهه فرازمند؛ محمد شبانی؛ فریده اخلاقی؛ محمدرضا رمضان پور


ارزیابی نظرات کادر درمانی جهت روش تشخیص هویت نوزادان در بدو تولد به شیوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5694

غلامرضا خادمی؛ فریده اخلاقی؛ عبدالکریم حامدی؛ احمد شاه فرهت؛ مسعود شهابیان


هیسترکتومی و پیامدهای جنسی بعد از آن (مرور سیستماتیک)

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 51-68

10.22038/ijogi.2012.6010

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزایی؛ فریده اخلاقی


بررسی ارتباط بین دیسمنوره اولیه و ابتلا به پره ترم لیبر

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2011.5755

فریده اخلاقی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فرنوش محمودی


رتباط بین تغییر وضعیت زن در حال زایمان و میزان احساس درد در فاز فعال زایمانی

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2011.5782

فریده اخلاقی؛ منیره پورجواد؛ سودابه جعفری