بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ، سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری یزد

2 کارشناس بهداشت

چکیده

مقدمه: سیفلیس یک بیماری عفونی مزمن منتشر می باشد که عامل آن ترپونما پالیدوم است و معمولاَ از طریق تماس جنسی منتقل می شود و از خصوصیات آن حملات بیماری فعال و با فواصل غیر فعال می باشد. VDRL شایع ترین آزمایشی است که برای غربالگری سفلیس به کار می رود و یکی از 
گروه هایی که در ایران غربالگری می شوند مردان مراجعه کننده برای ازدواج می باشند. با توجه به وضعیت اجتماعی ایران و هزینه هایی که برای این کار می شود بر آن شدیم تا لزوم انجام این آزمون را در یزد بررسی کنیم .
 
روش کار : در این مطالعه توصیفی گذشته نگر بین سال های 1381 تا 1383 ،10725 مردی که برای ازدواج دفعه اول و 15 مرد و 15 زنی که برای ازدواج دوم به درمانگاه های سطح شهر یزد مراجعه کرده بودند مورد آزمایش VDRL قرار گرفتند. نتایج : در مردانی که برای ازدواج اول مراجعه کرده بودند هیچ موردی از آزمایش مثبت VDRL مشاهده نشد. نتیجه گیری : با توجه به مثبت شدن آزمایش VDRL فقط در یک مورد ازافراد مورد مطالعه و مشخص نشدن هیچ مورد بیماری با وجود پیگیری های انجام شده که مشابه نتایج به دست آمده در چند مطالعه دیگر در ایران می باشد، پیشنهاد می شود در صورت امکان این مطالعه در سطح وسیع تر انجام و در صورت تأیید نتایج فوق، هزینه مربوط به انجام این آزمایش صرف بیماریهای شایع تر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of VDRL Test on Marriage Counseling

نویسندگان [English]

  • J Ayat allahi 1
  • A Zare 2
1
2
چکیده [English]

Syphilis, a chronic systemic infection caused by Treponema pallidum, is usually sexually transmitted and is characterized by episodes of active disease interrupted by periods of latency. VDRL is the commonest test used for screening Syphilis. One of groups for screening syphilis in Iran is men at the time of marriage. With regards to the social position and the financial payments for this assessment, we investigated the necessity of this test in Yazd.
 
Method: In this retrospective- descriptive study from 10725 men for first marriage, 15 women and 15 men for second marriages were referred to the medical health center of Yazd from 2003 to 2005 with positive VDRL test and investigated.
 
Results: The incidence of the positive test for men at the time of first marriages was 0.00%.
 
Conclusion: This percentage is fewer than that reported by Dr. Tara in Mashhad and Dr. Sharify Mod in Sistan and Baluchestan. Anyway, more assessment in other parts of Iran is recommended, and we invite our readers to pay attention to the recommendation of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • VDRL test
  • Screening