دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-86 
بارداری پرخطر چه تجربیاتی را برای زوجین آشکار کرد؟

صفحه 9-22

10.22038/ijogi.2024.76586.5938

دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر تقی پورابراهیم؛ دکتر نیره اعظم حاجی خانی گلچین


بررسی بیان ژن CYFIP1 در خون بند ناف نوزادان و ارتباط آن با شاخص توده بدنی مادر

صفحه 31-45

10.22038/ijogi.2024.75355.5877

مهسا اسکندری؛ دکتر الهام حسینی؛ دکتر زهرا زندیه؛ احسان نوری؛ راحله کفایی نژاد؛ دکتر منصور صادق زاده؛ دکتر علی اوسط ملتی


اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی گرلین و میزان اشتها در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 46-54

10.22038/ijogi.2024.73467.5775

اعظم طالبی؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر جمشید بنایی بروجنی؛ دکتر سعید کشاورز


مروری

بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن (rs5219) KCNJ11 با استعداد ابتلاء به دیابت بارداری: یک مرور متاآنالیز

صفحه 63-79

10.22038/ijogi.2024.70879.5639

سید سبحان بحرینی؛ اکرم آهنگرپور؛ خجسته حسینی نژاد؛ سعید بیطرف؛ محمدرضا دباغ؛ محدثه عقلی مقدم؛ امیر حسین مهدی زاده؛ مجتبی آقایی


گزارش مورد

عود زودرس تومور گرانولوزا تخمدانی نوع بالغین در کولون سیگموئید؛ گزارش مورد

صفحه 80-86

10.22038/ijogi.2024.77915.5989

دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر الهام شرفخانی؛ دکتر محدثه نظری فتح آباد