دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-138 (پاییز و زمستان 1386) 
ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2007.5943

مهتاب زینال زاده؛ زهرا بصیرت؛ کریم ا... حاجیان؛ مهرانگیز بالغی


آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی

صفحه 39-48

10.22038/ijogi.2007.5946

صدیقه اسماعیل زاده؛ محبوبه فرامرزی؛ مهتاب زینال زاده؛ طا هره نظری


شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

صفحه 63-78

10.22038/ijogi.2007.5949

مهری جعفری شبیری؛ منیره حلیمی؛ علی دسترنج تبریزی؛ جعفر شهامفر


مروری بر احیاء قلبی ریوی در مادران باردار

صفحه 87-96

10.22038/ijogi.2007.5952

سید سعید جهانبخش؛ مهریار تقوی گیلانی؛ علیرضا هاشمیان؛ بتول رئیس السادات


اصیل پژوهشی

بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی

صفحه 101-106

10.22038/ijogi.2007.5954

محمد قره داغی؛ نیره قمیان؛ حسن رحیمی؛ محمود بهاری؛ امیر شهریار آریامنش


ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک

صفحه 107-112

10.22038/ijogi.2007.5955

منصوره وحدت؛ الهه سریری؛ آمنه حقگو؛ هاجر یوسف ن‍ژاد؛ سید محمد فرشته نژاد


تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری

صفحه 119-126

10.22038/ijogi.2007.5957

نزهت موسوی فر؛ فاطمه بهدانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ پریا حبرانی


بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی

صفحه 127-132

10.22038/ijogi.2007.5958

حمید صاحب کشف؛ احمد آل یاسین؛ پاریس کی نژاد؛ حجت الله سیدی؛ سعید صاحب کشف؛ لیلا محمدی ضیائی


مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی

صفحه 133-138

10.22038/ijogi.2007.5959

پوران لایق؛ فخرالزمان پزشک پور؛ پریسا امام قلی تبار؛ محمدتقی شاکری