دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 1-66 (زمستان 1387) 
5. بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

صفحه 29-39

ناهید گلمکانی؛ الهامه ربیعی مطلق؛ فاطمه تارا؛ جواد اصیلی؛ محمد تقی شاکری


6. تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا

صفحه 39-47

زهره عباسی؛ زهرا عابدیان؛ علیرضا فدایی؛ حبیب ا... اسماعیلی


مروری

7. تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

صفحه 49-61

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی


گزارش مورد

8. گزارش دو مورد حذف بیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز

صفحه 62-66

علی شمسا؛ نزهت موسوی فر؛ نفیسه ثقفی؛ عباسعلی امیدی؛ مهران ابوالبشری؛ سعید شمسا