دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 1-60 (بهار 1387) 
4. نتایج حاملگی پس از اهدا جنین در سیکل طبیعی

صفحه 25-30

مرضیه فریمانی؛ صغری ربیعی؛ ایرج امیری؛ هوشنگ باب الحوایجی؛ نوشین محمد پور


5. ارتباط بین عفونت بروسلائی بدون علامت و سقط خود به خودی

صفحه 31-37

محمد نساجی زواره؛ ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صباحت لواف


6. بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست‌زا با اپی‌زیاتومی‌ رایج و انتخابـی

صفحه 39-46

ناهید گلمکانی؛ شهلا رفائی سعیدی؛ سید رضا مظلوم؛ بدری سلطانی