گزارش دو مورد حذف بیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 - استادیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 - استاد پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 - متخصص اورولوژی

6 دانشجویPHD فیزیولوژی

چکیده

مقدمه: بیضه زن ساز یکی از انواع دوجنسی بودن مردانه و یک سندرم نادر ارثی وابسته به کروموزوم X
می باشد. در این گزارش دو مورد بیمار دارای بیضه زن ساز معرفی شده و ارزش لاپاروسکوپی در تشخیص
ودرمان این بیماری ارزیابی شده است.
معرفی بیمار: دو خانم نابارور با سابقه آمنوره به مرکز ما ارجاع شدند. در ارزیابی آنها با سونوگرافی شکمی و
لگنی، فقدان رحم و حضور دو گناد در نزدیک رینگ داخلی اینگوینال دیده شد. موی زهار و رشد دستگاه تناسلی
خارجی و پستان مانند زنان طبیعی بود. بررسی هورمونی انجام شد. کاریوتیپ 46XY بود. در سی تی اسکن شکم
بیمار دوم دو گناد که بیانگر بیضه بودند، مشاهده شد. به منظور تشخیص به وسیله لاپاروسکوپ تحت بیهوشی
عمومی و با تکنیک Hasson، تروکار
10 وارد شد. بیضه ها داخل شکم مشخص شدند و به علت خطر F
5 در هر دو بیمار، گونادکتومی انجام گرفت. هر دو بیمار دو روز بعد از عمل F گنادوبلاستوما، با قرار دادن 2 تروکار
مرخص شدند .یافته های بافت شناسی وجود بیضه را تایید کرد.
نتیجه گیری: با توجه به تجارب دیگران و تجربه اندک ما به نظر می رسد که حذف بیضه به روش لاپاروسکوپیک با
موربیدیته کمتر و بدون عارضه قابل انجام است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laparoscopic Gonadectomy in Testicular Feminization

نویسندگان [English]

  • Ali Shamsa 1
  • Nehzat Mosavifar 2
  • Nafiseh Saghafi 3
  • Abasali Omidi 4
  • Mehran Abolbashari 5
  • Saeed Shamsa 6
1 Professor of Urology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Urologist, Mashhad, Iran
6 Ph.D. of Physiology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Testicular feminization is a rare X linked syndrome with 46 XY karyotype. The aim of this report was to present the role of laparoscopy in the diagnosis and treatment of this syndrome.
 
Materials & Patients: Two women referred to us with a history of amenorrhea. They were 23 and 19 years olds. Physical examination showed normal pubic hair and normal development of external genitalia and breasts. Ultrasonography of abdomen showed; agenesis of the uterus and existence of two gonads near the internal inguinal rings. Hormonal assays were done and karyotype study showed 46XY. In order to confirm the diagnosis by laparoscopy, under general anesthesia and by using Hasson technique, a 10Fr trocar was inserted and totally the four
 
Results: Testes were seen in the abdomen of two patients. Because of the risk of gonadoblastoma, two 5F trocars were introduced in midclavicular lines (below the umbilicus), the gonads were released from the surrounding tissues, and after ligating the vascular attachments the gonads were excised and removed through the trocar incision sites. Post laparoscopy course was uneventful and both patients discharged home after two days. Histopathologic study of the removed gonads confirmed testicular features.
 
Conclusion: Having considered the minimal morbidity and complications in this two cases and report the experience of other authors, it seems that, laparoscopic gonadectomy might be a suitable option in managing patients with testicular feminization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gonadectomy
  • Testicular Feminization
  • Laparoscopic
1. Atabekoglu C, Berker B, Dunder I.Laparoscopic removal of dysgenetic gonads
containing a giant seminoma, in an adult patient with testicular feminization
syndrome.Gynecol Endosc 2002;11:441-3.
2. Yalinkaya A, Yayla M.Laparoscopic Assisted trans inguinal extracorporeal
gonadectomy in six patients with androgen insensitivity syndrome.Fertil Steril
2003;80:429-33.
3. Kriplani A, Abbi M, Ammini A.C, Kriplani AK, Kucheria K, Takkar D.Laparoscopic
gonadectomy in male pseudohermaphrodites.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
1998;81:37-41.
4. Diamond D.Sexual differentiation: normal & abnormal. In: Wein A., Kavoussi L,
Novick A, Partin A, Peters C.Walsh Campbell’s Urology.9th
ed.Philadelphia:Saunders;2007:v.4,pp.3799-829.
5. Kanayama H, Naroda T, Inoue Y, Kurokawa Y, Kagawa S.A case of complete testicular
feminization: laparoscopic orchidectomy and analysis of androgen receptor gene
mutation.Int J Urol 1999;6:377-30.