دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-57 (پاییز 1388) 
3. ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی)

صفحه 17-22

مینو یغمایی؛ فرشید اربابی کلاتی؛ مهدی جهانتیغ؛ مسعود رودباری؛ بهارک سلطانی


5. برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385

صفحه 29-35

سیدمهدی سادات هاشمی؛ راهب قربانی؛ حمید کلالیان؛ حسام‌الدین عسکری مجدآبادی؛ بهروز کاوه‌یی؛ فریده خلج‌آبادی فراهانی


6. سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول

صفحه 45-49

ملیحه حسن‌زاده؛ فاطمه وحیدرودسری؛ فاطمه ناقدی؛ صدیقه آیتی؛ محمدتقی شاکری