دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-57 (پاییز 1388) 
ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی)

صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2009.5884

مینو یغمایی؛ فرشید اربابی کلاتی؛ مهدی جهانتیغ؛ مسعود رودباری؛ بهارک سلطانی


برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385

صفحه 29-35

10.22038/ijogi.2009.5886

سیدمهدی سادات هاشمی؛ راهب قربانی؛ حمید کلالیان؛ حسام‌الدین عسکری مجدآبادی؛ بهروز کاوه‌یی؛ فریده خلج‌آبادی فراهانی


سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول

صفحه 45-49

10.22038/ijogi.2009.5887

ملیحه حسن‌زاده؛ فاطمه وحیدرودسری؛ فاطمه ناقدی؛ صدیقه آیتی؛ محمدتقی شاکری