موضوعات = مامایی
تاثیر روغن شتر مرغ و شیر مادر بر بهبود شقاق پستان در زنان نخست زا شیرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.78120.6015

سیده هانیه علم الهدی؛ فراز مجاب؛ رسول محمدی؛ معصومه کوشکی


بررسی ارتباط مصرف الکل و اختلال نعوظ در مردان: یک مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.78453.6021

زهره کشاورز؛ رقیه عبدنژاد؛ مهتاب ستاری؛ فاطمه جلالی؛ هدیه ریاضی


بررسی تاثیر کپسول خوراکی پرو بیوتیک بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست زا: کار آزمایی شاهد دار تصادفی سه سو کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.79061.6047

مریم رستگار؛ ناهید جهانی شوراب؛ روشنک سالاری؛ آزاده ساکی


بارداری پرخطر چه تجربیاتی را برای زوجین آشکار کرد؟

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 9-22

10.22038/ijogi.2024.76586.5938

دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر تقی پورابراهیم؛ دکتر نیره اعظم حاجی خانی گلچین


اثر تحریک پستان بر طول مراحل زایمانی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 66-80

10.22038/ijogi.2024.73919.5805

دکتر مژگان میرغفوروند؛ مهسا مقالیان؛ دکتر رباب حسن زاده


بررسی تأثیر گیاه خرنوب بر پارامترهای مایع منی و ناباروری مردان در مطالعات تجربی انسانی و حیوانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 71-86

10.22038/ijogi.2024.74721.5848

سیده عادله رحمانیان؛ مهین کیانی مسک؛ فاطمه سادات موسوی؛ دکتر مروارید ایرانی


اثر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر تعادل Th1/Th2 در سه ماه دوم بارداری

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 83-95

10.22038/ijogi.2024.73632.5780

مهسا ظهوری؛ دکتر اعظم زرنشان؛ دکتر عزیزه فرشباف خلیلی


آیا عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی متفاوت است؟ یک مطالعه مروری نقلی

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 121-130

10.22038/ijogi.2023.69691.5552

مریم عمیقی؛ دکتر زهره کشاورز؛ دکتر مهدی عالم رجبی؛ دکتر ملیحه نصیری


گزارش یک مورد مرگ مادر باردار در اثر DIC شدید ناشی از عقرب‌گزیدگی

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 105-111

10.22038/ijogi.2023.69667.5550

زهره میرکازهی؛ معصومه مبارکی؛ عاطفه شهلی بر؛ فیروزه شیخی؛ محمد دوکالی؛ بی بی مریم میرلاشاری