نویسنده = مریم کاشانیان
مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2013.680

شایسته پراشی؛ مریم کاشانیان؛ افسانه نوتی زهی شه بخش


بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی

دوره 16، شماره 43، فروردین 1392، صفحه 21-29

10.22038/ijogi.2013.649

معصومه حسن؛ مریم کاشانیان؛ مریم حسن؛ مریم روحی؛ هما یوسفی


بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2012.5998

مریم کاشانیان؛ مازیار مرادی لاکه؛ افسانه قاسمی؛ شهلا نوری


ارزیابی عوامل خطر برای حاملگی مولارکامل

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 9-14

10.22038/ijogi.2015.5764

مریم کاشانیان؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه قاسمی؛ نسیم تیموری


بررسی و مقایسه عوامل پاتوژن و فاکتورهای خطر واژینوز باکتریال

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 9-13

10.22038/ijogi.2010.5830

ماشااله کاظم زاده؛ مریم کاشانیان؛ مریم صداقت


بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2009.5879

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود