نویسنده = مریم کاشانیان
تعداد مقالات: 10
1. مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 1-8

شایسته پراشی؛ مریم کاشانیان؛ افسانه نوتی زهی شه بخش


2. بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی

دوره 16، شماره 43، فروردین 1392، صفحه 21-29

معصومه حسن؛ مریم کاشانیان؛ مریم حسن؛ مریم روحی؛ هما یوسفی


5. بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 9-15

مریم کاشانیان؛ مازیار مرادی لاکه؛ افسانه قاسمی؛ شهلا نوری


6. ارزیابی عوامل خطر برای حاملگی مولارکامل

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 9-14

مریم کاشانیان؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه قاسمی؛ نسیم تیموری


7. مقایسه ارزش تشخیصی پیوری و باکتریوری در تشخیص عفونت ادراری بدون علامت زنان باردار

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 48-53

فریده دادخواه؛ مریم کاشانیان؛ مریم نوری


8. بررسی و مقایسه عوامل پاتوژن و فاکتورهای خطر واژینوز باکتریال

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 9-13

ماشااله کاظم زاده؛ مریم کاشانیان؛ مریم صداقت


9. بررسی تأثیر میزوپروستول واژینال بر دیلاتاسیون سرویکس در بیماران کاندید دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-30

فاطمه شریف زاده؛ مریم کاشانیان؛ زهرا اسداللهی دباغ


10. بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-44

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود