نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب انار تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات‌یافته از سرطان پستان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 25-35]
 • آب‌درمانی بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 25-32]
 • آبسه توبواووارین فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 100-104]
 • آپگار نوزادان مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 41-49]
 • آتروفی واژن بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 100-118]
 • آدیپونکتین ارزیابی ارتباط متقابل الگوی غذایی غالب و پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 17-28]
 • آرام‌سازی بنسون ارزیابی اثربخشی روش آرام‌سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 58-68]
 • آیریزین تأثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصد چربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]
 • آروماتراپی بررسی تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 37-49]
 • آروماتراپی بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس بهارنارنج بر اضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 88-97]
 • آزمون شنای اجباری بررسی اثر ضدافسردگی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه به‌لیمو بر افسردگی پس از زایمان در موش [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 1-9]
 • آژنزی واژن نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 24-30]
 • آلوم (زاج سفید) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر دوش واژینال محلول آلوم (زاج سفید) با کرم واژینال ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 43-55]
 • آلوئه‌‌ورا بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • آمادگی سرویکس بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]
 • آماده‌سازی سرویکس بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 1-7]
 • آمبولی ریه حاملگی و آمبولی ریه؛ چالشی مرگ‌بار: مطالعه مروری [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 1-11]
 • آمنوره بررسی فراوانی آمنوره ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران غیر‌یائسه مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان آیت ا... روحانی بابل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • آناپلازی گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 95-100]
 • آنالیز دریافت غذا ارتباط دریافت گروه غذایی قبل از بارداری با ابتلاء به استفراغ شدید بارداری: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 77-87]
 • آنتی‌اکسیدان نقش رادیکال‌های آزاد و آنتی‌اکسیدان‌ها در اختلالات باروری مردان و زنان: مقاله مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 96-106]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات‌یافته از سرطان پستان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 25-35]
 • آنتی‌بیوتیک مقایسه میزان اثربخشی تجویز آنتی‌بیوتیک پروفلاکتیک (پیشگیرانه) قبل از برش جراحی سزارین با تجویز بعد از کلامپ بند ناف؛ در عفونت پس از سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 40-47]
 • آنتی‌کوآگولان حاملگی و آمبولی ریه؛ چالشی مرگ‌بار: مطالعه مروری [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 1-11]
 • آویزان کردن آپیکال مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]

ا

 • اپی‌زیاتومی بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 90-99]
 • اپی‌زیاتومی مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 33-39]
 • اپی‌‌زیاتومی بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • اختلالات جنسی اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 59-70]
 • اختلالات جنسی اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 87-102]
 • اختلالات عملکرد جنسی تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 56-67]
 • اختلالات کف لگن تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 52-58]
 • اختلال جنسی ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • ادم حاد ریه تعیین پیامدهای نوزادی ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه‌ کننده به بیمارستان‌های سطح شهر تبریز 93-1392 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 1-7]
 • ایران فراوانی فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان شهر مشهد براساس معیار روتردام در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 14-22]
 • ایران بررسی تأثیر کپسول خوراکی عصاره برگ ریحان بر افسردگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 50-58]
 • ایران شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 103-115]
 • ایران روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 110-123]
 • ارزیابی نقادانه ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388 [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 25-34]
 • ارزیابی نقادانه ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 70-82]
 • اسانس رز تأثیر رایحه گل‌محمدی بر کیفیت خواب زنان شیرده در اوایل دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 69-77]
 • استرس درک شده بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399 [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 8-18]
 • استروژن تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطوح سرمی استروژن، پروژسترون و پروتئین P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 6-15]
 • استروژن بررسی دیسپارونی و رابطه آن با تغییرات استروژنی و اختلال عملکرد جنسی زنان در نیمه دوم بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 36-44]
 • استروژن کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 124-131]
 • استفراغ پیامد بارداری در مبتلایان به کبد چرب حاد حاملگی مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد بین سال‌های 97-1392 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]
 • استفراغ کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 98-107]
 • استفراغ تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 37-46]
 • استفراغ روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 110-123]
 • استفراغ شدید بارداری ارتباط دریافت گروه غذایی قبل از بارداری با ابتلاء به استفراغ شدید بارداری: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 77-87]
 • استنشاق تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 56-67]
 • استئوآرتریت بررسی اثرات تمرینات ورزشی در آب بر علائم حرکتی و دردهای فیزیکی زنان یائسه شده مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 36-43]
 • اسطوخودوس بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 56-66]
 • اضطراب بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399 [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 8-18]
 • اضطراب تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 68-74]
 • اضطراب در بارداری بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس بهارنارنج بر اضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 88-97]
 • افسردگی بررسی تأثیر کپسول خوراکی عصاره برگ ریحان بر افسردگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 50-58]
 • افسردگی بررسی اثر ضدافسردگی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه به‌لیمو بر افسردگی پس از زایمان در موش [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 1-9]
 • افسردگی بعد از زایمان تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 68-74]
 • افسردگی پس از زایمان بررسی اثر ضدافسردگی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه به‌لیمو بر افسردگی پس از زایمان در موش [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 1-9]
 • افکار مزاحم بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی) با کیفیت خواب مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 80-89]
 • اکسیداتیو استرس نقش نانومیسل خوراکی کورکومین بر تخفیف شدت اختلالات قاعدگی، افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-66]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس گزارش یک مورد کیست هیداتید حاوی چربی در لگن با نمای کیست درموئید تخمدان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 120-123]
 • القاء زایمان مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 8-14]
 • الکترولیت مقایسه سطح سرمی سدیم و پتاسیم در مادران با زایمان ترم و زودرس: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 35-42]
 • الگوی غذایی ارزیابی ارتباط متقابل الگوی غذایی غالب و پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 17-28]
 • اینترلوکین-10 تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- پیلاتس) بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و پلاکت خون زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • اینترلوکین-۶ بررسی ارتباط سطح اینترلوکین-۶ و CRP سرم مادر در سه ماهه اول بارداری با وقوع دیابت بارداری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • اینترلوکین-8 ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط پلی‌مورفیسم rs4073 ژن اینترلوکین-8 با سرطان دهانه رحم به‌روشTetra-primer arms-PCR [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 61-70]
 • انتوباسیون اثرات گیاه رزماری بر خونریزی و درد ناشی از لوله‌گذاری پس از بیهوشی عمومی زنان کاندید جراحی پستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 37-44]
 • اندانسترون مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 50-57]
 • انسداد لوله فالوپ بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • انسولین تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 27-36]
 • اورملوکسیفن بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 50-60]

ب

 • بی‌اختیاری ادرار تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 59-67]
 • بی ­اختیاری ادراری استرسی تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 29-36]
 • بارداری بارداری و عفونت کرونا: فیزیولوژی، برخی چالش‌ها و راهکارها: مقاله مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 99-111]
 • بارداری بررسی ارتباط ویتامین D با سقط جنین: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 85-94]
 • بارداری بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال و خطر بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 16-24]
 • بارداری بررسی ابعاد سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار شهر کرمان در سال 1397 (یک مطالعه مقطعی-توصیفی) [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 35-46]
 • بارداری بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399 [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 8-18]
 • بارداری بررسی ارتباط سطح اینترلوکین-۶ و CRP سرم مادر در سه ماهه اول بارداری با وقوع دیابت بارداری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • بارداری تأثیر ورزش در آب بر شدت درد و ناتوانی در زنان باردار مبتلا به کمردرد: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 78-86]
 • بارداری بررسی رابطه خشونت فیزیکی توسط همسر و اختلالات کیفیت خواب در بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 45-57]
 • بارداری تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 69-79]
 • بارداری بررسی فراوانی، نوع و پیامدهای تروما در دوران بارداری در مراجعین به مرکز ارجاعی ترومای گیلان از تیرماه سال 1396 تا تیر 1398 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 80-89]
 • بارداری ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 70-82]
 • بارداری تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 108-119]
 • بارداری تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 37-46]
 • بارداری درک و تجارب زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 47-58]
 • بارداری تأثیر آموزش تن‌آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 75-83]
 • بارداری بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار کم‌خطر در سه ماهه سوم بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 32-39]
 • بارداری مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 50-57]
 • بارداری بررسی تأثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر شدت درد و ناتوانی در زنان مبتلا به درد کمر و لگن در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 58-69]
 • بارداری گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 87-92]
 • بارداری مطالعه ریسک فاکتورهای مؤثر در ترومبوز ورید عمقی در بخش مراقبت‌های ویژه بارداری بیمارستان الزهراء تبریز در طی سال 1398 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 10-16]
 • بارداری بررسی ارتباط پریودنتیت با پره‌اکلامپسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 79-86]
 • بارداری تعیین پیامدهای نوزادی ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه‌ کننده به بیمارستان‌های سطح شهر تبریز 93-1392 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 1-7]
 • بارداری ارتباط دریافت گروه غذایی قبل از بارداری با ابتلاء به استفراغ شدید بارداری: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 77-87]
 • بارداری روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 110-123]
 • باروری بررسی تأثیر سوء‌مصرف استروئید آنابولیک آندروژنی بر باروری مردان: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 71-84]
 • باروری مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • باروری بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98 [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 1-9]
 • باروری بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 90-99]
 • باروری زنان نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • باروری مردان نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • بازخورد درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 108-119]
 • بی­حسی اسپاینال کنترل لرز در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 61-69]
 • بی­حسی اسپاینال کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 98-107]
 • بی‌حسی اسپاینال مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-7]
 • بی‌حسی اسپاینال مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 9-16]
 • بی­حسی نخاعی مقایسه بروز علائم بالینی ترومبوز ورید عمقی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 45-51]
 • بی‌حسی نخاعی مقایسه بروز خارش پس از بی‌حسی نخاعی به‌دنبال تزریق اینتراتکال فنتانیل با سوفنتانیل در سزارین [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]
 • بدخیمی تخمدان گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 95-100]
 • بی‌دردی مقایسه زمان تجویز شیاف دیکلوفناک بر روی درد پس از عمل کشیدن اووسیت به‌روش ترانس واژینال تحت بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-40]
 • بذر کتان تأثیر کرم واژینال حاوی عصاره گیاهان (رازیانه، مریم‌گلی و بذر کتان) بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 59-69]
 • برست لایت بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 86-95]
 • بروز میزان بروز فنیل کتونوری و تأثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 98-1386 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 59-69]
 • بیرون زدگی احشای لگنی مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-55]
 • بیماری التهابی لگن فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 100-104]
 • بیماری پریودنتال بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال و خطر بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 16-24]
 • بهارنارنج بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس بهارنارنج بر اضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 88-97]
 • بهداشت باروری تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 68-74]
 • بهداشت دهانی بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98 [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 1-9]
 • بهداشت دهان و دندان بررسی ابعاد سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار شهر کرمان در سال 1397 (یک مطالعه مقطعی-توصیفی) [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 35-46]
 • به‌لیمو بررسی اثر ضدافسردگی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه به‌لیمو بر افسردگی پس از زایمان در موش [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 1-9]
 • بیهوشی عمومی مقایسه بروز علائم بالینی ترومبوز ورید عمقی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 45-51]
 • بوپرنورفین ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • بوپروپیون اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 59-70]

پ

 • پارگی شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 10-16]
 • پارگی روده پارگی سکوم به‌‌دنبال کارگذاری وسیله داخل رحمی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 132-136]
 • پیامد بارداری پیامد بارداری در مبتلایان به کبد چرب حاد حاملگی مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد بین سال‌های 97-1392 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]
 • پیامد جنینی بررسی فراوانی، نوع و پیامدهای تروما در دوران بارداری در مراجعین به مرکز ارجاعی ترومای گیلان از تیرماه سال 1396 تا تیر 1398 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 80-89]
 • پیامد مادری بررسی فراوانی، نوع و پیامدهای تروما در دوران بارداری در مراجعین به مرکز ارجاعی ترومای گیلان از تیرماه سال 1396 تا تیر 1398 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 80-89]
 • پیامدها تعیین پیامدهای نوزادی ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه‌ کننده به بیمارستان‌های سطح شهر تبریز 93-1392 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 1-7]
 • پیامدهای بارداری مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 18-25]
 • پتاسیم مقایسه سطح سرمی سدیم و پتاسیم در مادران با زایمان ترم و زودرس: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 35-42]
 • پریتوئن جداری مقایسه عوارض زودرس مادری سزارین در دو روش بستن و بازگذاشتن پریتوئن جداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 77-86]
 • پرینه شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 10-16]
 • پرینه مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 33-39]
 • پرینه بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • پره­اکلامپسی بررسی ارتباط پریودنتیت با پره‌اکلامپسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 79-86]
 • پره‌اکلامپسی بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر و پره‌اکلامپسی در زنان پست‌پارتوم مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهر سنندج در سال 1396 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 71-79]
 • پره‌اکلامپسی بررسی ارتباط تعداد مراقبتهای دوران بارداری با عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 10-15]
 • پره‌اکلامپسی بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال و خطر بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 16-24]
 • پره‌اکلامپسی بررسی تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی: مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 78-86]
 • پره‌دیابت تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 71-79]
 • پروپرانولول مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 8-14]
 • پروپوفول مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 41-49]
 • پروتئین واکنشی C تأثیر تمرینات مقاومتی منتخب با باند‌کشی بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 23، TNF-α و hsCRP در زنان سالمند دارای اضافه‌وزن [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 26-35]
 • پریودنتیت بررسی ارتباط پریودنتیت با پره‌اکلامپسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 79-86]
 • پروژسترون مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 18-25]
 • پروژسترون تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطوح سرمی استروژن، پروژسترون و پروتئین P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 6-15]
 • پروژسترون کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 124-131]
 • پروفایل چربی تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 71-79]
 • پرولاپس ارگان‌های لگن بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • پرولاپس اعضای لگن تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 52-58]
 • پرولاپس رحم مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • پس از زایمان پارگی خودبه‌خودی مثانه به‌دنبال زایمان طبیعی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 95-98]
 • پستان بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 101-106]
 • پست‌پارتوم بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر و پره‌اکلامپسی در زنان پست‌پارتوم مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهر سنندج در سال 1396 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 71-79]
 • پیشگیری از بارداری بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 44-54]
 • پلاکت‌های خون تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- پیلاتس) بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و پلاکت خون زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • پلی رادیکولونوروپاتی التهابی مزمن نوروپاتی‌های با منشأ ایمنی در دوران حاملگی و نفاس: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 80-85]
 • پلی‌فنول E مرور نظام‌مند عصاره چای سبز (سینکاتچین): یک درمان گیاهی برای زگیل تناسلی خارجی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 100-107]
 • پلی­مورفیسم ارزیابی ارتباط متقابل الگوی غذایی غالب و پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 17-28]
 • پلی‌مورفیسم ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط پلی‌مورفیسم rs4073 ژن اینترلوکین-8 با سرطان دهانه رحم به‌روشTetra-primer arms-PCR [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 61-70]
 • پلی‌هیدروآمنیوس همانژیواندوتلیال کبدی مادرزادی در همراهی با پلی‌هیدروآمنیوس خفیف مادر در زمان بارداری: یک گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 95-99]
 • پنج‌انگشت مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 48-60]
 • پوزیشن بررسی درد تجربه شده پس از عمل توسط بیماران کاندید جراحی زنان با قرارگیری در پوزیشن لیتاتومی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 29-34]
 • پیوسته مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 16-23]
 • پوسیدگی‌های دندانی بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98 [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 1-9]

ت

 • تجربه درک و تجارب زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 47-58]
 • تحریک الکتریکی بررسی تأثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر شدت درد و ناتوانی در زنان مبتلا به درد کمر و لگن در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 58-69]
 • تحریک‌کننده تخمک‌گذاری مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • تخم شوید بررسی تأثیر افشره تخم شوید بر عملکرد رودهای بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سوکور [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 81-89]
 • ترمیم اپی‌زیاتومی مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 16-23]
 • ترموگرافی بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 86-95]
 • تروما بررسی فراوانی، نوع و پیامدهای تروما در دوران بارداری در مراجعین به مرکز ارجاعی ترومای گیلان از تیرماه سال 1396 تا تیر 1398 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 80-89]
 • ترومبوز ورید عمقی بررسی مقایسه‌ای تغییرات دی‌دایمر در زنان مبتلا به دیابت بارداری با زنان سالم پس از سزارین انتخابی [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 1-7]
 • ترومبوز ورید عمقی مطالعه ریسک فاکتورهای مؤثر در ترومبوز ورید عمقی در بخش مراقبت‌های ویژه بارداری بیمارستان الزهراء تبریز در طی سال 1398 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 10-16]
 • ترومبوز ورید عمقی بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 17-23]
 • ترومبوز ورید عمقی مقایسه بروز علائم بالینی ترومبوز ورید عمقی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 45-51]
 • تشخیص قبل از تولد میزان بروز فنیل کتونوری و تأثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 98-1386 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 59-69]
 • تشخیص هیستوپاتولوژیک گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 112-117]
 • تشنج گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 87-92]
 • تصادفی‌سازی ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388 [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 25-34]
 • تعادل پویا مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-55]
 • تغذیه انحصاری شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 103-115]
 • تمرینات ترکیبی بررسی تغییرات سطوح برخی شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم زنان یائسه غیرفعال به‌دنبال تمرینات ترکیبی و تناوبی شدید [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 70-79]
 • تمرینات تناوبی شدید بررسی تغییرات سطوح برخی شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم زنان یائسه غیرفعال به‌دنبال تمرینات ترکیبی و تناوبی شدید [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 70-79]
 • تمرینات منتخب تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 27-36]
 • تمرین با باند کشی تأثیر تمرینات مقاومتی منتخب با باند‌کشی بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 23، TNF-α و hsCRP در زنان سالمند دارای اضافه‌وزن [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 26-35]
 • تمرین ترکیبی تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- پیلاتس) بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و پلاکت خون زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصد چربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطوح سرمی استروژن، پروژسترون و پروتئین P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 6-15]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 51-61]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات‌یافته از سرطان پستان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 25-35]
 • تن‌آرامی بنسون تأثیر آموزش تن‌آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 75-83]
 • تنظیم شناختی هیجان مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 40-49]
 • تهدید به سقط مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 18-25]
 • تهوع کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 98-107]
 • تهوع تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 37-46]
 • تهوع روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 110-123]
 • تهوع و استفراغ مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-7]
 • تهوع و استفراغ تأثیر آموزش تن‌آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 75-83]
 • تهوع و استفراغ مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 50-57]
 • تومور گرانولوزای جوانان گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 95-100]
 • تئوری روان‌شناختی باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 90-101]

ج

 • جدار شکم گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 112-117]
 • جراحی زنان بررسی درد تجربه شده پس از عمل توسط بیماران کاندید جراحی زنان با قرارگیری در پوزیشن لیتاتومی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 29-34]
 • جراحی‌های بازسازی‌کننده نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 24-30]
 • جفت گزارش یک مورد جفت منفذدار [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 93-96]
 • جفت منفذدار گزارش یک مورد جفت منفذدار [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 93-96]
 • جنین بارداری و عفونت کرونا: فیزیولوژی، برخی چالش‌ها و راهکارها: مقاله مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 99-111]
 • جنین بررسی فراوانی دیستوشی شانه و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با آن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زاهدان از سال 98-1394: مطالعه توصیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 10-14]

چ

 • چاق ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • چسبندگی غیرطبیعی جفت عوارض مادری و نوزادی در بیماران هیسترکتومی شده مبتلا به انواع چسبندگی غیر‌طبیعی جفت [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 1-9]

ح

 • حاملگی بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر و پره‌اکلامپسی در زنان پست‌پارتوم مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهر سنندج در سال 1396 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 71-79]
 • حاملگی نوروپاتی‌های با منشأ ایمنی در دوران حاملگی و نفاس: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 80-85]
 • حاملگی حاملگی و آمبولی ریه؛ چالشی مرگ‌بار: مطالعه مروری [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 1-11]
 • حاملگی گزارش یک مورد آمبولیزاسیون شریان رحمی به‌دنبال مالفورماسیون شریانی- وریدی پس از سقط [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 87-91]
 • حاملگی بررسی عوارض شدید مادری در مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران: 98-1394 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 16-28]
 • حاملگی ترم بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]
 • حاملگی طول کشیده بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 1-7]
 • حساسیت پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 51-58]
 • حساسیت به انسولین تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 27-36]
 • حساسیت و ویژگی بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 31-39]
 • حمایت فاز لوئتال مقایسه دو پروژسترون میکرونیزه (لوتوژل و یوتروژستان) در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت سیکل IVF [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 16-22]

خ

 • خارش مقایسه بروز خارش پس از بی‌حسی نخاعی به‌دنبال تزریق اینتراتکال فنتانیل با سوفنتانیل در سزارین [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]
 • خاورمیانه بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 90-99]
 • خستگی بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 19-30]
 • خستگی عضلانی بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 10-15]
 • خشونت جنسی شیوع و پیامدهای مرتبط با خشونت جنسی در زنان حوالی منوپوز و بعد از آن: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 19-28]
 • خشونت خانگی بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر و پره‌اکلامپسی در زنان پست‌پارتوم مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهر سنندج در سال 1396 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 71-79]
 • خشونت فیزیکی بررسی رابطه خشونت فیزیکی توسط همسر و اختلالات کیفیت خواب در بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 45-57]
 • خط بنفش پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 51-58]
 • خودمراقبتی تأثیر مکمل ویتامین D3 همراه با خودمراقبتی بر سطح سرمی آن در مادران شیرده: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 15-26]
 • خونریزی اثرات گیاه رزماری بر خونریزی و درد ناشی از لوله‌گذاری پس از بیهوشی عمومی زنان کاندید جراحی پستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 37-44]
 • خونریزی گزارش یک مورد آمبولیزاسیون شریان رحمی به‌دنبال مالفورماسیون شریانی- وریدی پس از سقط [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 87-91]

د

 • دیابت بارداری بررسی ارتباط تعداد مراقبتهای دوران بارداری با عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 10-15]
 • دیابت بارداری بررسی ارتباط سطح اینترلوکین-۶ و CRP سرم مادر در سه ماهه اول بارداری با وقوع دیابت بارداری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • دیابت بارداری تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 27-36]
 • دیابت بارداری بررسی مقایسه‌ای تغییرات دی‌دایمر در زنان مبتلا به دیابت بارداری با زنان سالم پس از سزارین انتخابی [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 1-7]
 • دیابت بارداری ارزیابی ارتباط متقابل الگوی غذایی غالب و پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 17-28]
 • دیابت حاملگی بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار کم‌خطر در سه ماهه سوم بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 32-39]
 • داروهای استروئید آنابولیک آندروژنی بررسی تأثیر سوء‌مصرف استروئید آنابولیک آندروژنی بر باروری مردان: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 71-84]
 • داروهای گیاهی بررسی نقش داروهای گیاهی در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در مطالعات حیوانی: یک مطالعه مروری نقلی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 102-119]
 • دیاستاز مفصل سمفیز تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 116-120]
 • دی‌دایمر بررسی مقایسه‌ای تغییرات دی‌دایمر در زنان مبتلا به دیابت بارداری با زنان سالم پس از سزارین انتخابی [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 1-7]
 • دیدروژسترون مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 18-25]
 • درد بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 10-15]
 • درد بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 25-32]
 • درد بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • درد اثرات گیاه رزماری بر خونریزی و درد ناشی از لوله‌گذاری پس از بیهوشی عمومی زنان کاندید جراحی پستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 37-44]
 • درد تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 70-78]
 • درد بررسی درد تجربه شده پس از عمل توسط بیماران کاندید جراحی زنان با قرارگیری در پوزیشن لیتاتومی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 29-34]
 • درد پستان بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 50-60]
 • درد شکم پیامد بارداری در مبتلایان به کبد چرب حاد حاملگی مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد بین سال‌های 97-1392 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]
 • درد لگن بررسی تأثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر شدت درد و ناتوانی در زنان مبتلا به درد کمر و لگن در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 58-69]
 • دردهای فیزیکی بررسی اثرات تمرینات ورزشی در آب بر علائم حرکتی و دردهای فیزیکی زنان یائسه شده مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 36-43]
 • دررفتگی مفصل تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 116-120]
 • درمان اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 87-102]
 • درمان مروری بر راه‌های درمانی واژینیسموس [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 83-97]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 40-49]
 • درمان شناختی- رفتاری درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 108-119]
 • دیسپارونی بررسی دیسپارونی و رابطه آن با تغییرات استروژنی و اختلال عملکرد جنسی زنان در نیمه دوم بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 36-44]
 • دیستوشی بررسی فراوانی دیستوشی شانه و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با آن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زاهدان از سال 98-1394: مطالعه توصیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 10-14]
 • دیسمنوره بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 56-66]
 • دیکلوفناک سدیم مقایسه زمان تجویز شیاف دیکلوفناک بر روی درد پس از عمل کشیدن اووسیت به‌روش ترانس واژینال تحت بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-40]
 • دنچر بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98 [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 1-9]
 • دوقلویی ارتباط محیط جنینی با سن یائسگی: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 84-94]

ذ

 • ذهن‌آگاهی مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 40-49]

ر

 • رایحه‌درمانی تأثیر رایحه گل‌محمدی بر کیفیت خواب زنان شیرده در اوایل دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 69-77]
 • رادیکال آزاد نقش رادیکال‌های آزاد و آنتی‌اکسیدان‌ها در اختلالات باروری مردان و زنان: مقاله مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 96-106]
 • رادیکال‌های آزاد تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات‌یافته از سرطان پستان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 25-35]
 • رازیانه بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 101-106]
 • رازیانه تأثیر کرم واژینال حاوی عصاره گیاهان (رازیانه، مریم‌گلی و بذر کتان) بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 59-69]
 • راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 37-46]
 • ریحان بررسی تأثیر کپسول خوراکی عصاره برگ ریحان بر افسردگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 50-58]
 • ریزمغذی‌ها نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • رژیم غذایی بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی و شاخصهای تن‌سنجی در زنان هیرسوتیسم و زنان سالم سنین باروری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 70-77]
 • ریسک بررسی ارتباط پریودنتیت با پره‌اکلامپسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 79-86]
 • ریسک فاکتور بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 17-23]
 • رضایت جنسی تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 56-67]
 • رضایت جنسی مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • رضایت جنسی تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 52-58]
 • رضایت زناشویی تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 37-46]
 • رفتار باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 90-101]
 • رفتار باروری بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 44-54]
 • رفتارهای بهداشتی بررسی ابعاد سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار شهر کرمان در سال 1397 (یک مطالعه مقطعی-توصیفی) [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 35-46]
 • رکتوسل تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 52-58]
 • رینگر لاکتات مقایسه اثر سرم رینگر لاکتات با کلرید سدیم 9/0% بر وضعیت اسید- باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 15-24]
 • روش بخیه زدن مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 16-23]
 • روش­های غیردارویی روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 110-123]
 • روش‌های کمک باروری مقایسه زمان تجویز شیاف دیکلوفناک بر روی درد پس از عمل کشیدن اووسیت به‌روش ترانس واژینال تحت بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-40]
 • روغن زنجبیل مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 24-31]
 • روغن نارگیل تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 69-79]

ز

 • زایمان بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]
 • زایمان شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 10-16]
 • زایمان بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • زایمان پره­ترم بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب در مادران باردار با زایمان ترم و پره ترم [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 8-15]
 • زایمان ترم بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب در مادران باردار با زایمان ترم و پره ترم [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 8-15]
 • زایمان زودرس بررسی شیوع پره ترم لیبر در بیماران سرکلاژ شده به روش سرویکال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 31-36]
 • زایمان زودرس مقایسه سطح سرمی سدیم و پتاسیم در مادران با زایمان ترم و زودرس: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 35-42]
 • زایمان زودرس بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس بهارنارنج بر اضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 88-97]
 • زایمان زودرس مقایسه میزان سرمی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس ایدیوپاتیک و زنان با زایمان سر موعد مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد در سال 1399 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 1-8]
 • زایمان طبیعی بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 19-30]
 • زایمان واژینال پارگی خودبه‌خودی مثانه به‌دنبال زایمان طبیعی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 95-98]
 • زایمان واژینال پس از سزارین باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 90-101]
 • زاویه شیب لگن مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-55]
 • زخم بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • زردی دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 48-58]
 • زیره سبز تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 62-70]
 • زگیل تناسلی مرور نظام‌مند عصاره چای سبز (سینکاتچین): یک درمان گیاهی برای زگیل تناسلی خارجی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 100-107]
 • زنان بررسی تأثیر کپسول خوراکی عصاره برگ ریحان بر افسردگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 50-58]
 • زنان ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • زنان مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-55]
 • زنان ارزیابی اثربخشی روش آرام‌سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 58-68]
 • زنان کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 124-131]
 • زنان بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • زنان بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 90-99]
 • زنان بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 100-118]
 • زنان یائسه بررسی تغییرات سطوح برخی شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم زنان یائسه غیرفعال به‌دنبال تمرینات ترکیبی و تناوبی شدید [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 70-79]
 • زنان باردار بررسی دیسپارونی و رابطه آن با تغییرات استروژنی و اختلال عملکرد جنسی زنان در نیمه دوم بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 36-44]
 • زنان باردار بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی) با کیفیت خواب مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 80-89]
 • زنان حوالی یائسگی شیوع و پیامدهای مرتبط با خشونت جنسی در زنان حوالی منوپوز و بعد از آن: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 19-28]
 • زنان دارای اضافه وزن تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 51-61]
 • زنان سنین باروری تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 62-70]
 • زنان شیرده بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان شیرده با کم‌کاری میل جنسی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنقر در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • زنجبیل بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 56-66]

ژ

 • ژن ارزیابی ارتباط متقابل الگوی غذایی غالب و پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 17-28]

س

 • ساکرال هیستروپکسی شکمی مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • ساکرواسپاینوس هیستروپکسی مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • سپتوم واژن نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 24-30]
 • سپسیس دیررس نوزادی بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 1-9]
 • سپسیس زودرس نوزادی بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 1-9]
 • سدیم مقایسه سطح سرمی سدیم و پتاسیم در مادران با زایمان ترم و زودرس: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 35-42]
 • سرپایی بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 1-7]
 • سرطان پستان تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- پیلاتس) بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و پلاکت خون زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • سرطان پستان بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 86-95]
 • سرطان پستان بررسی فراوانی آمنوره ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران غیر‌یائسه مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان آیت ا... روحانی بابل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • سرطان پستان تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطوح سرمی استروژن، پروژسترون و پروتئین P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 6-15]
 • سرطان پستان تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات‌یافته از سرطان پستان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 25-35]
 • سرطان پستان هزینه اثربخشی ماموگرافی با تمرکز بر ماموگرافی سیار برای غربالگری سرطان پستان در ایران: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 98-109]
 • سرطان دهانه­ رحم ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط پلی‌مورفیسم rs4073 ژن اینترلوکین-8 با سرطان دهانه رحم به‌روشTetra-primer arms-PCR [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 61-70]
 • سرکلاژ بررسی شیوع پره ترم لیبر در بیماران سرکلاژ شده به روش سرویکال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 31-36]
 • سزارین مقایسه عوارض زودرس مادری سزارین در دو روش بستن و بازگذاشتن پریتوئن جداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 77-86]
 • سزارین مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-7]
 • سزارین مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 41-49]
 • سزارین مقایسه بروز خارش پس از بی‌حسی نخاعی به‌دنبال تزریق اینتراتکال فنتانیل با سوفنتانیل در سزارین [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]
 • سزارین بررسی تأثیر افشره تخم شوید بر عملکرد رودهای بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سوکور [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 81-89]
 • سزارین مقایسه میزان اثربخشی تجویز آنتی‌بیوتیک پروفلاکتیک (پیشگیرانه) قبل از برش جراحی سزارین با تجویز بعد از کلامپ بند ناف؛ در عفونت پس از سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 40-47]
 • سزارین کنترل لرز در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 61-69]
 • سزارین کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 98-107]
 • سزارین بررسی مقایسه‌ای تغییرات دی‌دایمر در زنان مبتلا به دیابت بارداری با زنان سالم پس از سزارین انتخابی [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 1-7]
 • سزارین مقایسه اثر سرم رینگر لاکتات با کلرید سدیم 9/0% بر وضعیت اسید- باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 15-24]
 • سزارین مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 9-16]
 • سزارین بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • سیستماتیک تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 29-36]
 • سیستم نووا ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 67-76]
 • سیستوسل تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 52-58]
 • سطح سرمی سرب بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب در مادران باردار با زایمان ترم و پره ترم [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 8-15]
 • سقط گزارش یک مورد آمبولیزاسیون شریان رحمی به‌دنبال مالفورماسیون شریانی- وریدی پس از سقط [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 87-91]
 • سقط جنین بررسی ارتباط ویتامین D با سقط جنین: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 85-94]
 • سقط درمانی میزان بروز فنیل کتونوری و تأثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 98-1386 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 59-69]
 • سلامت جنسی اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 87-102]
 • سن بارداری ارتباط محیط جنینی با سن یائسگی: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 84-94]
 • سندرم پیش از قاعدگی بررسی تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 37-49]
 • سندرم تخمدان پلی­کیستیک نقش نانومیسل خوراکی کورکومین بر تخفیف شدت اختلالات قاعدگی، افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-66]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک فراوانی فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان شهر مشهد براساس معیار روتردام در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 14-22]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی نقش داروهای گیاهی در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در مطالعات حیوانی: یک مطالعه مروری نقلی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 102-119]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با پیشگویی کننده‌های بالینی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان دختر [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 40-47]
 • سندرم متابولیک تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 62-70]
 • سینکاتچین مرور نظام‌مند عصاره چای سبز (سینکاتچین): یک درمان گیاهی برای زگیل تناسلی خارجی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 100-107]
 • سوفنتانیل مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-7]
 • سوفنتانیل مقایسه بروز خارش پس از بی‌حسی نخاعی به‌دنبال تزریق اینتراتکال فنتانیل با سوفنتانیل در سزارین [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]
 • سولفات منیزیوم مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 9-16]
 • سوند فولی بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 1-7]
 • سونوگرافی نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 8-13]
 • سونوگرافی بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 86-95]

ش

 • شاخص توده بدنی ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • شاخص توده بدنی بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی و شاخصهای تن‌سنجی در زنان هیرسوتیسم و زنان سالم سنین باروری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 70-77]
 • شاخص توده بدنی بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با پیشگویی کننده‌های بالینی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان دختر [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 40-47]
 • شاخ فرعی گزارش یک مورد فیبروم و توده آدنکس تشخیص افتراقی شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 90-94]
 • شانه بررسی فراوانی دیستوشی شانه و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با آن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زاهدان از سال 98-1394: مطالعه توصیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 10-14]
 • شیردهی تأثیر مکمل ویتامین D3 همراه با خودمراقبتی بر سطح سرمی آن در مادران شیرده: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 15-26]
 • شکستگی بررسی تأثیر فصول مختلف سال بر میزان شکستگی DNA اسپرم مردان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 29-34]
 • شیوع بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 90-99]
 • شیوع شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 103-115]
 • شیوع بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98 [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 1-9]
 • شیوع بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 90-99]

ص

 • صدمه مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 33-39]

ط

 • طب ایرانی مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 24-31]
 • طب سنتی دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 48-58]
 • طب سنتی بررسی نقش داروهای گیاهی در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در مطالعات حیوانی: یک مطالعه مروری نقلی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 102-119]
 • طب فشاری بررسی تأثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر شدت درد و ناتوانی در زنان مبتلا به درد کمر و لگن در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 58-69]
 • طب فشاری K-K9 مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 50-57]
 • طب فشاری گوش تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 68-74]
 • طب مکمل بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 19-30]
 • طب مکمل تأثیر رایحه گل‌محمدی بر کیفیت خواب زنان شیرده در اوایل دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 69-77]
 • طب مکمل تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 68-74]
 • طب مکمل و جایگزین ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 70-82]

ظ

 • ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بررسی تغییرات سطوح برخی شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم زنان یائسه غیرفعال به‌دنبال تمرینات ترکیبی و تناوبی شدید [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 70-79]

ع

 • عدم پیشرفت زایمان پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 51-58]
 • عصاره چای سبز مرور نظام‌مند عصاره چای سبز (سینکاتچین): یک درمان گیاهی برای زگیل تناسلی خارجی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 100-107]
 • عصاره رزماری اثرات گیاه رزماری بر خونریزی و درد ناشی از لوله‌گذاری پس از بیهوشی عمومی زنان کاندید جراحی پستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 37-44]
 • عضلات کف لگن مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-55]
 • عضلات کف لگن تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 29-36]
 • عضلات کف لگن تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 59-67]
 • عفونت تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 116-120]
 • عفونت زخم مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 16-23]
 • عفونت زخم جراحی مقایسه میزان اثربخشی تجویز آنتی‌بیوتیک پروفلاکتیک (پیشگیرانه) قبل از برش جراحی سزارین با تجویز بعد از کلامپ بند ناف؛ در عفونت پس از سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 40-47]
 • عفونت واژینال ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر دوش واژینال محلول آلوم (زاج سفید) با کرم واژینال ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 43-55]
 • علائم کلینیکی بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 1-9]
 • علائم همودینامیک مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 41-49]
 • عملکرد جنسی بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان شیرده با کم‌کاری میل جنسی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنقر در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • عملکرد جنسی مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • عملکرد جنسی بررسی دیسپارونی و رابطه آن با تغییرات استروژنی و اختلال عملکرد جنسی زنان در نیمه دوم بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 36-44]
 • عملکرد جنسی ارزیابی اثربخشی روش آرام‌سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 58-68]
 • عملکرد جنسی بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار کم‌خطر در سه ماهه سوم بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 32-39]
 • عوارض نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 24-30]
 • عوارض بررسی عوارض شدید مادری در مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران: 98-1394 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 16-28]
 • عوارض بارداری تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 116-120]
 • عوارض ­زودرس مادری مقایسه عوارض زودرس مادری سزارین در دو روش بستن و بازگذاشتن پریتوئن جداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 77-86]
 • عوارض مادری بررسی ارتباط تعداد مراقبتهای دوران بارداری با عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 10-15]
 • عوارض مادری عوارض مادری و نوزادی در بیماران هیسترکتومی شده مبتلا به انواع چسبندگی غیر‌طبیعی جفت [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 1-9]
 • عوارض نوزادی عوارض مادری و نوزادی در بیماران هیسترکتومی شده مبتلا به انواع چسبندگی غیر‌طبیعی جفت [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 1-9]
 • عوارض نوزادی همانژیواندوتلیال کبدی مادرزادی در همراهی با پلی‌هیدروآمنیوس خفیف مادر در زمان بارداری: یک گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 95-99]

غ

 • غذاهای فرا فرآوری شده ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 67-76]

ف

 • فاز فعال زایمان پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 51-58]
 • فاکتور رشد فیبروبلاست 23 تأثیر تمرینات مقاومتی منتخب با باند‌کشی بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 23، TNF-α و hsCRP در زنان سالمند دارای اضافه‌وزن [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 26-35]
 • فاکتورهای استئوژنیک مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 48-60]
 • فاکتورهای خطر بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 1-9]
 • فاکتورهای مادری بررسی فراوانی دیستوشی شانه و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با آن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زاهدان از سال 98-1394: مطالعه توصیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 10-14]
 • فیبرینوژن تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 51-61]
 • فیتواستروژن تأثیر کرم واژینال حاوی عصاره گیاهان (رازیانه، مریم‌گلی و بذر کتان) بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 59-69]
 • فراوانی بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 90-99]
 • فراوانی بررسی شیوع پره ترم لیبر در بیماران سرکلاژ شده به روش سرویکال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 31-36]
 • فراوانی تعیین پیامدهای نوزادی ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه‌ کننده به بیمارستان‌های سطح شهر تبریز 93-1392 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 1-7]
 • فیزیولوژی بارداری و عفونت کرونا: فیزیولوژی، برخی چالش‌ها و راهکارها: مقاله مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 99-111]
 • فیستول فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 100-104]
 • فیستول- شریانی وریدی گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 87-92]
 • فشارخون تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 51-61]
 • فصل بررسی تأثیر فصول مختلف سال بر میزان شکستگی DNA اسپرم مردان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 29-34]
 • فضای مجازی درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 108-119]
 • فعالیت بدنی تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 29-36]
 • فلوئیدس تومور بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 101-106]
 • فنتانیل مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-7]
 • فنتانیل مقایسه بروز خارش پس از بی‌حسی نخاعی به‌دنبال تزریق اینتراتکال فنتانیل با سوفنتانیل در سزارین [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]
 • فنیل کتونوری میزان بروز فنیل کتونوری و تأثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 98-1386 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 59-69]

ق

 • قاعدگی منظم مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 24-31]
 • قحطی ارتباط محیط جنینی با سن یائسگی: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 84-94]
 • قدرت عضلانی تأثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصد چربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]
 • قندخون تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 71-79]
 • قومیت بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 44-54]

ک

 • کارآزمایی بالینی ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388 [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 25-34]
 • کارآزمایی بالینی مروری بر راه‌های درمانی واژینیسموس [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 83-97]
 • کارآزمایی­های کنترل شده تصادفی ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 70-82]
 • کاندیدیاز واژینال ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر دوش واژینال محلول آلوم (زاج سفید) با کرم واژینال ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 43-55]
 • کبد چرب حاد بارداری پیامد بارداری در مبتلایان به کبد چرب حاد حاملگی مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد بین سال‌های 97-1392 [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]
 • کپسول زنجبیل مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 24-31]
 • کراتینین بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 31-39]
 • کرونا تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 27-36]
 • کرونا ویروس تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 108-119]
 • کرونا ویروس کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 124-131]
 • کیست درموئید گزارش یک مورد کیست هیداتید حاوی چربی در لگن با نمای کیست درموئید تخمدان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 120-123]
 • کیست هیداتید گزارش یک مورد کیست هیداتید حاوی چربی در لگن با نمای کیست درموئید تخمدان [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 120-123]
 • کیفیت تخمک ارتباط سطح سرمی هورمون آنتی‌مولرین با کیفیت تخمک‌ها در سیکل‌های لقاح آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 35-40]
 • کیفیت خواب تأثیر رایحه گل‌محمدی بر کیفیت خواب زنان شیرده در اوایل دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 69-77]
 • کیفیت خواب بررسی رابطه خشونت فیزیکی توسط همسر و اختلالات کیفیت خواب در بارداری [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 45-57]
 • کیفیت خواب بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی) با کیفیت خواب مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 80-89]
 • کیفیت زندگی ارزیابی اثربخشی روش آرام‌سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 58-68]
 • کیفیت زندگی بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 10-15]
 • کف لگن بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • کگل تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 59-67]
 • کلامیدیا تراکوماتیس بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 90-99]
 • کلوتریمازول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر دوش واژینال محلول آلوم (زاج سفید) با کرم واژینال ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 43-55]
 • کلومیفن مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • کمردرد تأثیر ورزش در آب بر شدت درد و ناتوانی در زنان باردار مبتلا به کمردرد: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 78-86]
 • کمردرد تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 59-67]
 • کمردرد بررسی تأثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر شدت درد و ناتوانی در زنان مبتلا به درد کمر و لگن در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 58-69]
 • کموتراپی بررسی فراوانی آمنوره ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران غیر‌یائسه مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان آیت ا... روحانی بابل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • کورکومین نقش نانومیسل خوراکی کورکومین بر تخفیف شدت اختلالات قاعدگی، افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-66]
 • کووید-19 بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399 [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 8-18]
 • کووید-19 درک و تجارب زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 47-58]
 • کووید-19 کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 124-131]

گ

 • گیاهان دارویی اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 87-102]
 • گرانولار سل تومور گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 112-117]
 • گزارش مورد گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 95-100]
 • گسسته مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 16-23]
 • گلاب بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]
 • گل اروانه تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 70-78]
 • گل سنجد تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 56-67]
 • گل مغربی تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 71-79]
 • گیلن‌باره نوروپاتی‌های با منشأ ایمنی در دوران حاملگی و نفاس: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 80-85]
 • گنادوتروپین بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 31-39]

ل

 • لاپاروسکوپی بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • لاغر ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • لبنیات پرچرب بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی و شاخصهای تن‌سنجی در زنان هیرسوتیسم و زنان سالم سنین باروری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 70-77]
 • لتروزول مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • لرز کنترل لرز در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 61-69]
 • لرز مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سویه‌کور [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 9-16]
 • لوتوژل مقایسه دو پروژسترون میکرونیزه (لوتوژل و یوتروژستان) در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت سیکل IVF [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 16-22]

م

 • مادران دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 48-58]
 • مادران شیرده تأثیر مکمل ویتامین D3 همراه با خودمراقبتی بر سطح سرمی آن در مادران شیرده: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 15-26]
 • ماساژ بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 19-30]
 • ماستالژی بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 50-60]
 • مالون دی آلدئید بررسی تغییرات سطوح برخی شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم زنان یائسه غیرفعال به‌دنبال تمرینات ترکیبی و تناوبی شدید [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 70-79]
 • ماموگرافی بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 86-95]
 • ماموگرافی هزینه اثربخشی ماموگرافی با تمرکز بر ماموگرافی سیار برای غربالگری سرطان پستان در ایران: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 98-109]
 • ماموگرافی سیار هزینه اثربخشی ماموگرافی با تمرکز بر ماموگرافی سیار برای غربالگری سرطان پستان در ایران: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 98-109]
 • متاآنالیز شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 103-115]
 • متاآنالیز بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 100-118]
 • متادون ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • مثانه پارگی خودبه‌خودی مثانه به‌دنبال زایمان طبیعی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 95-98]
 • مجرای مولرین گزارش یک مورد فیبروم و توده آدنکس تشخیص افتراقی شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 90-94]
 • محدودیت جریان خون تأثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصد چربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]
 • میدازولام مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 41-49]
 • مراقبت بارداری بررسی ارتباط تعداد مراقبتهای دوران بارداری با عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداری [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 10-15]
 • مراقبت پس از زایمان تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 70-78]
 • مراقبت‌های پس از زایمان بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 19-30]
 • مراقبت‌های ویژه مطالعه ریسک فاکتورهای مؤثر در ترومبوز ورید عمقی در بخش مراقبت‌های ویژه بارداری بیمارستان الزهراء تبریز در طی سال 1398 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 10-16]
 • مردان بررسی تأثیر سوء‌مصرف استروئید آنابولیک آندروژنی بر باروری مردان: مطالعه مروری [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 71-84]
 • مردان ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • مرکز سنجش تراکم استخوان مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 48-60]
 • مرگ مادر گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 87-92]
 • مریم‌گلی مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 48-60]
 • مریم‌گلی تأثیر کرم واژینال حاوی عصاره گیاهان (رازیانه، مریم‌گلی و بذر کتان) بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 59-69]
 • مروری بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 90-99]
 • مرور سیستماتیک شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 103-115]
 • مرور سیستماتیک شیوع و پیامدهای مرتبط با خشونت جنسی در زنان حوالی منوپوز و بعد از آن: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 19-28]
 • مرور سیستماتیک بررسی تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 37-49]
 • مرور سیستماتیک بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 100-118]
 • مرور نظام‌مند بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 50-60]
 • مرور نظام‌مند بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 80-89]
 • میزوپروستول مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 8-14]
 • مسی پارگی سکوم به‌‌دنبال کارگذاری وسیله داخل رحمی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 132-136]
 • مطالعه کیفی دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 48-58]
 • مطالعه کیفی باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 90-101]
 • مطالعه کیفی درک و تجارب زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19: مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 47-58]
 • مطالعه مورد- شاهدی ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 67-76]
 • مطالعه مورد- شاهدی ارتباط دریافت گروه غذایی قبل از بارداری با ابتلاء به استفراغ شدید بارداری: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 77-87]
 • مفنامیک اسید تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 70-78]
 • مفنامیک اسید بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 56-66]
 • مقاربت دردناک تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 56-67]
 • مکمل‌های غذایی بررسی تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی: مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 78-86]
 • میل جنسی کم‌کار بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان شیرده با کم‌کاری میل جنسی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنقر در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • منچستر- فادرگیل مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • منیزیم بررسی تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی: مرور سیستماتیک [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 78-86]
 • موکوس سرویکس بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 31-39]
 • مولتیپل اسکلروزیس اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 59-70]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 25-32]

ن

 • ناباروری مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 68-80]
 • ناباروری درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 108-119]
 • ناباروری ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • ناباروری ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 70-82]
 • ناباروری بررسی تأثیر فصول مختلف سال بر میزان شکستگی DNA اسپرم مردان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 29-34]
 • ناباروری زنان نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • ناباروری زنان نقش رادیکال‌های آزاد و آنتی‌اکسیدان‌ها در اختلالات باروری مردان و زنان: مقاله مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 96-106]
 • ناباروری مردان نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • ناباروری مردان نقش رادیکال‌های آزاد و آنتی‌اکسیدان‌ها در اختلالات باروری مردان و زنان: مقاله مروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 96-106]
 • نارسایی سرویکس بررسی شیوع پره ترم لیبر در بیماران سرکلاژ شده به روش سرویکال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 31-36]
 • نازایی بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • نازایی نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 8-13]
 • نازایی مقایسه دو پروژسترون میکرونیزه (لوتوژل و یوتروژستان) در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت سیکل IVF [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 16-22]
 • ناهنجاری جفت گزارش یک مورد جفت منفذدار [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 93-96]
 • نتایج نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393 [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 24-30]
 • نخست‌زا مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 33-39]
 • نرمال سالین مقایسه اثر سرم رینگر لاکتات با کلرید سدیم 9/0% بر وضعیت اسید- باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 15-24]
 • نزدیک به مرگ بررسی عوارض شدید مادری در مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران: 98-1394 [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 16-28]
 • نشخوار فکری بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی) با کیفیت خواب مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 80-89]
 • نفاس تأثیر رایحه گل‌محمدی بر کیفیت خواب زنان شیرده در اوایل دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 69-77]
 • نفخ بررسی تأثیر افشره تخم شوید بر عملکرد رودهای بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سوکور [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 81-89]
 • نگرانی بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی) با کیفیت خواب مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 80-89]
 • نوجوانان فراوانی فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان شهر مشهد براساس معیار روتردام در سال 1397 [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 14-22]
 • نوجوانان بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با پیشگویی کننده‌های بالینی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در نوجوانان دختر [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 40-47]
 • نوزاد بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 1-9]
 • نوزادان دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 48-58]
 • نوزادان تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 108-119]
 • نوزاد نارس مقایسه میزان سرمی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس ایدیوپاتیک و زنان با زایمان سر موعد مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد در سال 1399 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 1-8]

و

 • وابستگی ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • واریس بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 25-32]
 • واریس بارداری بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 10-15]
 • واریکوسل ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 12-18]
 • واژینال بررسی ارتباط نوع زایمان با پرولاپس ارگان‌های لگن در زنان: یک مطالعه مقطعی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 41-50]
 • واژینیسموس درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 108-119]
 • واژینیسموس مروری بر راه‌های درمانی واژینیسموس [دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، 1400، صفحه 83-97]
 • واژینیسموس مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 40-49]
 • واژینوز باکتریال ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 67-76]
 • ویتامین D بررسی ارتباط ویتامین D با سقط جنین: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 85-94]
 • ویتامین D تأثیر مکمل ویتامین D3 همراه با خودمراقبتی بر سطح سرمی آن در مادران شیرده: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 15-26]
 • ویتامین D مقایسه میزان سرمی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس ایدیوپاتیک و زنان با زایمان سر موعد مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد در سال 1399 [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 1-8]
 • ورزش بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 10-15]
 • ورزش در آب تأثیر ورزش در آب بر شدت درد و ناتوانی در زنان باردار مبتلا به کمردرد: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 5، 1400، صفحه 78-86]
 • ورزش‌های آبی بررسی اثرات تمرینات ورزشی در آب بر علائم حرکتی و دردهای فیزیکی زنان یائسه شده مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 36-43]
 • وزن هنگام تولد ارتباط محیط جنینی با سن یائسگی: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 84-94]
 • ویژگی پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 51-58]
 • وسیله داخل رحمی پارگی سکوم به‌‌دنبال کارگذاری وسیله داخل رحمی: گزارش مورد [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 132-136]

ه

 • هیپوتیروئیدی نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 8-13]
 • هیرسوتیسم بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی و شاخصهای تن‌سنجی در زنان هیرسوتیسم و زنان سالم سنین باروری [دوره 24، شماره 9، 1400، صفحه 70-77]
 • هزینه اثربخشی هزینه اثربخشی ماموگرافی با تمرکز بر ماموگرافی سیار برای غربالگری سرطان پستان در ایران: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 12، 1400، صفحه 98-109]
 • هیسترکتومی شکمی مقایسه بروز علائم بالینی ترومبوز ورید عمقی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 45-51]
 • هیسترکتومی لاپاراسکوپیک بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 17-23]
 • هیستروسکوپی بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • هماتومترا گزارش یک مورد فیبروم و توده آدنکس تشخیص افتراقی شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 90-94]
 • همانژیواندوتلیوما (همانژیوم کبدی) همانژیواندوتلیال کبدی مادرزادی در همراهی با پلی‌هیدروآمنیوس خفیف مادر در زمان بارداری: یک گزارش مورد [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 95-99]
 • هموروئید تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 69-79]
 • هورمون آنتی‌مولرین ارتباط سطح سرمی هورمون آنتی‌مولرین با کیفیت تخمک‌ها در سیکل‌های لقاح آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 35-40]

ی

 • یائسگی بررسی اثرات تمرینات ورزشی در آب بر علائم حرکتی و دردهای فیزیکی زنان یائسه شده مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 36-43]
 • یائسگی بررسی تأثیر کپسول خوراکی عصاره برگ ریحان بر افسردگی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 50-58]
 • یائسگی ارزیابی اثربخشی روش آرام‌سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 58-68]
 • یائسگی ارتباط محیط جنینی با سن یائسگی: یک مطالعه مروری روایتی [دوره 24، شماره 8، 1400، صفحه 84-94]
 • یائسگی بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 25-32]
 • یائسگی تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 71-79]
 • یائسگی تأثیر کرم واژینال حاوی عصاره گیاهان (رازیانه، مریم‌گلی و بذر کتان) بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 24، شماره 11، 1400، صفحه 59-69]
 • یائسگی بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 13، 1400، صفحه 100-118]
 • یائسه مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 24، شماره 10، 1400، صفحه 48-60]
 • یبوست تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 24، شماره 6، 1400، صفحه 69-79]
 • یوتروژستان مقایسه دو پروژسترون میکرونیزه (لوتوژل و یوتروژستان) در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت سیکل IVF [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 16-22]