دوره و شماره: دوره 18، شماره 181، بهمن 1394، صفحه 1-27 (هفته سوم بهمن ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی پلی مرفیسم کدونهای 164 و 27 ژن گیرنده بتادو آدرنرژیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 1-9

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ طیبه جعفریان؛ سعیده نژاد فتح مقدم؛ آرش سلمانی


3. تأثیر میوه خرما بر میزان و مدت خونریزی دوره نفاس

صفحه 20-27

زهرا یادگاری؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ زهره شیخان؛ ملیحه نصیری؛ فریده اخلاقی