کلیدواژه‌ها = درد
مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2013.680

شایسته پراشی؛ مریم کاشانیان؛ افسانه نوتی زهی شه بخش


بررسی تأثیر پیاده‌روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2013.764

طیبه ریحانی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمود عجم؛ مهناز بقایی


بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای

دوره 15، شماره 39، اسفند 1391، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2013.541

فرزانه جعفرنژاد؛ سیده فاطمه حسینی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم حامی


بررسی ارتباط اضطراب قبل از عمل با درد پس از عمل سزارین

دوره 15، شماره 39، اسفند 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2013.543

رضا قانعی؛ کژال رضایی؛ رضا محمودی


مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 42-47

10.22038/ijogi.2012.5743

انسیه جنابی؛ مریم اصل توقیری؛ پریسا هجرتی


بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر درد و اضطراب در زنان، بعد از سزارین انتخابی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2012.5746

نسترن رزمجو؛ لیلی حفیظی لطف آبادی؛ فاطمه یوسفی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هدی عزیزی؛ مرضیه لطفعلیزاده


بررسی تأثیر چای بابونه بر بهبود دیسمنوره اولیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 39-45

10.22038/ijogi.2010.5872

انسیه جنابی؛ سمیرا ابراهیم زاده