کلیدواژه‌ها = رازیانه
تأثیر رازیانه بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی: یک مطالعه نیمه‌تجربی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 55-62

10.22038/ijogi.2024.77747.5982

رویا متولی؛ دکتر سمیرا شهباززادگان


تأثیر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر پیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 70-78

10.22038/ijogi.2022.21141

زهره علیپور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2022.20430

مرضیه باقری نیا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ لیلا محمدخانی شهری؛ بیتا اصغریان؛ سارا داییچین؛ دکتر نورالسادات کریمان


بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 101-106

10.22038/ijogi.2021.18311

نوید کلانی؛ الهام رفیعی؛ دکتر مرضیه حق‌بین


بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2017.9954

پروین گلزاره؛ روجا رحیمی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ رضا بخردی؛ عباس مهران


مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 44-49

10.22038/ijogi.2017.8981

فاطمه مؤمن‌زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی‌زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی


بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 18-24

10.22038/ijogi.2013.1878

فاطمه هنرور؛ میترا تدین؛ پوراندخت افشاری؛ فروغ نامجویان؛ محمد حسن حقیقی