کلیدواژه‌ها = سقط جنین
بررسی ارتباط ویتامین D با سقط جنین: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 85-94

10.22038/ijogi.2021.18309

رعنا دوستی؛ دکتر لیلا جهانگیری؛ دکتر مژگان میرغفوروند


شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار استان کرمانشاه در سال 1389

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 14-23

10.22038/ijogi.2012.5662

یحیی پاسدار؛ نیلوفر حیدری؛ یحیی صفری؛ رویا صفری فرامانی؛ ندا ایزدی؛ مهر انگیز جمشید پور؛ میترا دربندی


بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 55-64

10.22038/ijogi.2012.5754

حسین نمازی فر؛ منیره پورجواد؛ فتح الله قربانی