کلیدواژه‌ها = سقط جنین
بررسی ارتباط ویتامین D با سقط جنین: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 85-94

رعنا دوستی؛ دکتر لیلا جهانگیری؛ دکتر مژگان میرغفوروند


آنالیز پلی‌مورفیسمهای ژنهای ترومبوفیلی به ‌عنوان یک فاکتور خطر سقط جنین: یک مطالعه مقطعی- توصیفی

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 39-44

دکتر امیر سهرابی؛ فاطمه اسکندری؛ دکتر مسعود حاجیا


سقط جنین از ایران باستان تا ایران امروز

دوره 19، شماره 40، اسفند 1395، صفحه 1-5

الهام اختری


شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار استان کرمانشاه در سال 1389

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 14-23

یحیی پاسدار؛ نیلوفر حیدری؛ یحیی صفری؛ رویا صفری فرامانی؛ ندا ایزدی؛ مهر انگیز جمشید پور؛ میترا دربندی


بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 55-64

حسین نمازی فر؛ منیره پورجواد؛ فتح الله قربانی