سقط جنین از ایران باستان تا ایران امروز

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در طول قرن‏ها زندگی بشر، سقط جنین مقوله‏ای در خور توجه بوده است. جوامع مختلف بر اساس دین و معیارهای اجتماعی خاصی که برای کنترل جامعه داشته‏اند، برای سقط جنین قوانین و ملاحظاتی را منظور نموده‏اند. در دنیای امروز سقط غیرقانونی جنین از شایع‏ترین علل بستری مادران در بیمارستان است. از طرفی نهاد قانون‏گذار نیز بر اساس ملاحظات اخلاقی و مذهبی برای افراد دخیل در انجام سقط جنین تنبیهاتی را در نظر گرفته است که در جوامع مختلف بر اساس سلامتی مادر متفاوت می‏باشند. این تنبیهات دارای سیر تاریخی جالب توجهی با توجه به ارزش نهادن به حیات جنین در کنار حیات مادر است.
بررسی مقالات و کتاب‏های تاریخی به خصوص وندیداد اوستا در برگیرنده اسناد جالب توجهی در باب روند جذاب تاریخی این موضوع است؛ به ترتیبی که این بررسی از دیرباز باستانی تا به امروز را به تصویر می‏کشد و مشخص می‏نماید که چه مسیری تا تصویب قانون عدم ممنوعیت سقط جنین برای نجات جان مادر در سال 1370 طی شده است.
روش‌کار: ابتدا بررسی متون قدیمی از وندیداد اوستا و کتاب‏های معتبر و در دسترس طب ایرانی با کلید واژه بارداری؛ سقط جنین به روش تحلیل کتابخانه‏ای انجام شد و در نهایت یافته‏های مرتبط با رویکرد تاریخی فیش برداری شده؛ در نهایت جمع‏آوری شدند.
آنچه که با بررسی مدارک به جا مانده از گذشته ایران با رویکرد تاریخی به مقوله سقط جنین به دست آمده دال بر وجود نگاه انسان‏دوستانه به مادر و جنین در ایران باستان و احترام به جنین از بدو تشکیل نطفه به عنوان یک انسان است. به نظر می‏رسد مرور قوانین آن زمان، موجب شکل‏گیری تفکری اساسی منطبق با فرهنگ و آمیزه‏های مذهبی در برخورد با سقط جنین خواهد شد.
نگاه انسان دوستانه به مقوله سقط جنین در ایران امروز نیاز به شکل گیری تفکری مبتنی بر حق حیات نطفه، همانند دیگر انسان‏ها دارد که لازمه ایجاد بستر مناسب این نوع تفکر، جلب توجه نهادهای تصمیم‏گیرنده به اهمیت این موضوع می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy termination from ancient Persia till present time

نویسنده [English]

 • Elham Akhtari
Assistant Professor, Research Institute for Islamic & Complementary Medicine, School of Traditional Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy termination has been considered since the ancient times. Different communities have their own rules for abortion based on religion, culture and social norms which control the society. Currently, illegal abortion is one of the most common causes for hospitalization of women. On the other hand, the legislative institution and public opinions based on religion and common culture approve certain punishment for the people involved in abortion that is different in various communities based on maternal health. These punishments had considerable historical process regarding to valuing fetus life beside the mother's life.
Reviewing the historical documents and text books, particularly Vandidiad (Avesta), fascinating findings about pregnancy termination were found in that era. This review article looks at pregnancy termination from ancient times till present time and it also shows the recent developments until recent legislation which did not ban abortion for saving the mother's life in 1991.
Method: It is searched all the old medical references from the past until recent century. It started from Avesta as an oldest writing that has a chapter with some points about pregnancy rules. So it is searched the other references as a librarian analysis and gathered all the ddatas about pregnancy and abortion rules. Therefore by performing research,we have come up with fascinating findings about pregnancy termination in that era. This review article looks at pregnancy termination from ancient times till present time and it also shows the recent developments until recent legislation which did not ban abortion in 1991.
Looking at the historical aspects of this topic shows that there was a humanitarian approach to mother, fetus and pregnancy in ancient Persia. Those specific approaches probably have had long term effects towards building a communal attitude to pregnancy termination based on importance of family, religious believes and health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pregnancy termination, abortion
 • ancient Persia, Avesta
 1. Goldman MB, Hatch MC. Woman and health. Houston: Gulf Professional Publishing; 2000. P. 160.
 2. Bullough VL. Encyclopedia of birth control. California: ABC-CLIO; 2001. P. 18-20.
 3. Nie JB. Medical ethics in China: a transcultural interpretation. New York: Routledge; 2012. P. 42-4.
 4. Riddle JM. Contraception and abortion from the ancient world to the renaissance. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994. P. 62, 71-3.
 5. Cabot AN. History of abortion law. Arizon State Law J 1980; 1980:73.
 6. King LW. The code of Hammurabi. Whitefish: Kessinger Publishing LLC; 2004. P. 37.
 7. Moulton RG. The exodus. London: Macmillan & Co, LTD; 1896. P. 60.
 8. Reiman JH. Abortion and the ways we value human life. Lanham: Rowman & LittleXeld; 1999. P. 16-7.
 9. Mohagheghzadeh A, Zargaran A, Daneshamuz S. Cosmetic sciences from ancient Persia. Pharm Hist 2011; 41(2):18-23.
 10. Veatch RM. Cross cultural perspectives in medical ethics. Boston: Jones & Bartlett Learning; 2000. P. 3.
 11. Temkin O. Soranus’ Gynecology. Baltimore: The John Hopkins Press; 1956. P. 63.
 12. Miiller M. The sacred books of the east. Oxford: Clarendon Press; 1880. P. 175.
 13. Zargaran A, Mehdizadeh A, Yarmohammadi H, Mohagheghzadeh A. Images in psychiatry. Zoroastrian priests: ancient Persian psychiatrists. Am J Psychiatry 2012; 169(3):255.
 14. Elgood C. A medical history of Persia and the eastern caliphate: From the earliest times until the year AD 1932. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. P. 7.
 15. Darmesteter J, Mills LH. The Zend-Avesta: the vendidad. Oxford: Oxford Press; 1880. P. 174-9, 201.
 16. Sadr S. The study of abortion certificates issued by legal medicine organization of Iran during one year. Legal Med J 2006; 15(4):198-200. (Persian).
 17. Towfighi H, Mousavi Pour F, Barooni S. The study of abortion licenses being issued by legal medicine office of Tehran science 1999 to 2000. Sci J Forensic Med 2001; 7(22):21-7. (Persian).
 18. Therapeutic abortion law. Majlis of Islamic Republic of Iran Rules. Available at: URL: www.rc.majlis.ir/fa/law/show/97756; 2012. (Persian)
 19. Singh S. Hospital admissions resulting from unsafe abortion: estimates from 13 developing countries. Lancet 2006; 368(9550):1887-92.
 20. Beckman CR, Ling FW, Barzansky BM, Batas W, Herbert W, Laube DM, et al. Obstetrics and gynecology. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins; 1999. P. 174-8.