کلیدواژه‌ها = سندرم قبل از قاعدگی
بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 16، شماره 76، آذر 1392، صفحه 11-18

10.22038/ijogi.2013.2048

فرزانه جعفرنژاد؛ زهرا شاکری؛ مونا نجف نجفی؛ جواد صالحی فدردی


بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

دوره 16، شماره 68، مهر 1392، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2013.1908

شهلا نورانی سعدالدین؛ رقیه دادی‌گیوشاد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ زهره سپهری شاملو


بررسی میزان شیوع سندرم قبل از قاعدگی در جهان: یک مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2013.1877

اشرف دیرکوند مقدم؛ ستار کیخاوندی؛ کوروش سایه میری


بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر

دوره 16، شماره 56، تیر 1392، صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2013.1251

شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی؛ صدیقه افراسیابی؛ نیلوفر معتمد؛ مریم حاجی لو


بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2009.5891

علی طلایی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ مهشید پهلوانی؛ سلمه دادگر؛ علی اکبر ثمری


ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 52-60

10.22038/ijogi.2006.5991

فاطمه غفاری؛ طیبه پور غزنین