کلیدواژه‌ها = میزوپروستول
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر نیتروگلیسیرین واژینال بر رسیدگی سرویکس در زنان با حاملگی پست ترم مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه در سال 98

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

مریم احمدی؛ الهام خانلرزاده؛ محبوبه گودینی؛ سجاد دانشیار


2. مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 8-14

دکتر عطیه محمدزاده وطنچی؛ دکتر لیلا پورعلی؛ دکتر صدیقه آیتی؛ دکتر سارا میرزائیان؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر عذرا رشیدنژاد


3. مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال در سقط سه ماهه دوم بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 19-24

مرضیه قاسمی؛ ترانه ارباب‌زاده؛ زهره برادران؛ فاطمه سروی


4. مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و سوند سرویکال به تنهایی و مصرف توأم جهت آماده‌سازی سرویکس در زنان نولی‌پار

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 16-23

آتوسا دبیری اسکوئی؛ فاطمه بیات؛ زینب مقیمی حاجی؛ گودرز کلی فرهود


5. مقایسه اثر تری نیتروگلیسیرین و میزوپروستول واژینال بر آمادگی سرویکس در حاملگی ترم

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 8-14

بتول تیموری؛ مرضیه قاسمی؛ ناهید سخاور؛ سیما خواجه نوری


7. مقایسه اثرات گلایسریل تری نیتریت و میزوپروستول جهت نرم کردن دهانه سرویکس جهت انجام کورتاژ در زنان باردار سه ماهه اول

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 6-11

فاطمه شریف زاده؛ گلبهار عباسی دزفولی؛ مینا معینی چاغروند؛ زهرا آزاد


8. بررسی اثر میزوپروستول زیر زبانی در پیشگیری از خونریزی در عمل جراحی سزارین

دوره 17، شماره 125، آذر 1393، صفحه 1-7

زهرا سلیمانی؛ افسانه آقازاده نایینی


9. مقایسه میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی

دوره 15، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 1-6

صدیقه آیتی؛ فاطمه وحید رودسری؛ ملیحه بانوی؛ محمدتقی شاکری؛ ازهار برهمت


11. بررسی تأثیر میزوپروستول واژینال بر دیلاتاسیون سرویکس در بیماران کاندید دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-30

فاطمه شریف زاده؛ مریم کاشانیان؛ زهرا اسداللهی دباغ