کلیدواژه‌ها = سولفات منیزیم
بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2021.17821

دکتر مریم کاشانیان؛ دکتر جلیل کوهپایه‌زاده اصفهانی؛ دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر نگین جبارپور آذری


بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر پیشرفت افاسمان، دیلاتاسیون و طول مدت زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 44-51

10.22038/ijogi.2019.13919

آرزو حیدری؛ دکتر نوراسادات کریمان؛ دکتر زهرا نائیجی؛ دکتر فرزانه احمدی


بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر شدت درد زایمان: کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2018.11385

آرزو حیدری؛ نورالسادات کریمان؛ زهرا نائیجی؛ فرزانه احمدی


تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر انداختن زایمان با پارگی زودرس کیسه آب و عوارض جنینی آن

دوره 17، شماره 127، دی 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.3796

معصومه میرزامرادی؛ پریچهر کیمیایی؛ آسیه منصوری؛ زینب بختیاری؛ محمود بختیاری


مقایسه تاثیر دو روش درمانی سولفات منیزیم در بهبود پرهاکلامپسی

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 6-10

10.22038/ijogi.2011.5796

سیده افسر شرفی؛ لیلا مقیمی؛ محبوبه احمدی؛ اذن االله آذرگشب


مقایسه اثر تجویز سولفات منیزیم و نیفدیپین در پیشگیری از زایمان زودرس

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2010.5837

ماندانا رشیدی میبدی؛ راهب قربانی؛ صنم مرادان؛ پری ناز توان


مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 27-32

10.22038/ijogi.2006.5987

الهه سریری؛ منصوره وحدت؛ الهام نصیری