مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و زایمان، بیمارستان رسول اکرم (ص) ، بخش زنان و زایمان

2 دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیم در پیش گیری از زایمان زودرس بوده است. سلبرکس متعلق به خانواده داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی می باشد و مهارکننده اختصاصی آنزیم cox – 2 می باشد و اثر آن در درمان زایمان زودرس نشان داده شده است.
 
روشکار: این مطالعه، در بیمارستان حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سالهای83-1382 صورت گرفت، یک کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 104 خانم باردار با سن حاملگی 34-24 هفته انجام شد که جهت جلوگیری از زایمان زودرس بستری شده بودند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران در گروه آزمایشی، سلبرکس دریافت کردند و در گروه شاهد، سولفات منیزیم دریافت کردند و دارو درمانی به مدت 48 ساعت ادامه داده شد و نتایج درمانی با آزمون t-test و Chi2 مقایسه شد.
 
نتایج: این دو دارو از لحاظ اثر بخشی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و زمان متوسط از شروع درمان تا قطع انقباضات در گروه دریافت کننده سولفات منیزیم کمی کوتاه تر بود که با گروه سلبرکس اختلاف آماری نداشت. هم چنین فراوانی وقوع زایمان زودرس بین دو گروه اختلاف آماری معناداری با هم نداشت.
 
نتیجه گیری: سلبرکس و سولفات منیزیم از لحاظ اثر بخشی چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین، این دارو با توجه به عوارض جانبی کمتر و استفاده راحت تر و قیمت مناسب تر و اثر دهی قابل قبول 
می تواند داروی موثری جهت درمان زایمان زودرس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Celebrex and Magnesium Sulfate in Prevention of Preterm Labor

نویسندگان [English]

  • E Sariri 1
  • M Vahdat 1
  • E Nasiri 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was a comparison between celebrex and magnesium sulfate in prevention of preterm labor.
Celebrex belongs to NSAIDS group and is Specific inhibitor of cox-2 and has effect on treatment of preterm labor.
Materials & Methods: This study was performed in Hazrat Rasoul Hospital, Iran University of Medical Sciences in 1382-83. It was a clinical trial that was performed on 104 pregnant women admitted to hospital for preterm labor treatment who were in 24 – 34 gestational weeks. Case group was treated with celebrex and control group with MgSo4. Treatment was continued for 48h, and drug response was evaluated. The results were compared with t – test and Chi2.
Results: Mean duration from onset of treatment to arrest of contraction in MgSo4 treated group was lower than celebrex but not statistically significant. Frequency of preterm delivery was not significantly different between two groups.
Conclusion: Based on this study and some previous studies, celebrex and magnesium sulfate have the same efficacy on treating preterm labor. So, this drug, because of lower side effects and simple use, can be used in treating preterm labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrex
  • Magnesium sulfate
  • Preterm Labor