کلیدواژه‌ها = زنان نخست زا
عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 28، آذر 1391، صفحه 13-20

10.22038/ijogi.2012.5632

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ ناهید خلدی؛ سکینه موید محسنی؛ سمیه شالچی تبریزی


تأثیر اقدامات حمایتی در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 17-24

10.22038/ijogi.2012.5673

فریبا قدس بین؛ خدیجه یزدانی؛ ایران جهان بین


کیفیت خواب در اواخر بارداری و افسردگی پس از زایمان

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 39-47

10.22038/ijogi.2012.6002

زهرا علیپور؛ می نور لمیعیان؛ ابراهیم حاجی زاده


ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطر زایمان زودرس خودبخودی در زنان نخست زای شهر رفسنجان

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 37-43

10.22038/ijogi.2012.6008

طیبه نگاهبان بنابی؛ محسن رضائیان؛ مژگان جمالی؛ علی انصاری جابری


بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2011.6014

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-32

10.22038/ijogi.2010.5870

فیروزه میرزایی؛ معصومه کاویانی؛ پیمان جعفری