کلیدواژه‌ها = زنان نخست زا
تعداد مقالات: 12
1. تاثیر تمرینات تنفسی ثبات عصبی عضلانی پویا(DNS) بر تعادل و کیفیت زندگی پس از زایمان د رزنان نخست زا مبتلا به کمر درد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

وجیهه قوی پنجه؛ ناصر محمد رحیمی؛ فریده اخلاقی


4. ارتباط طول مراحل زایمانی با نوع زایمان در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم

دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 17-25

فهیمه صحتی شفائی؛ سامیه کاظمی؛ مرتضی قوجازاده


5. عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 28، آذر 1391، صفحه 13-20

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ ناهید خلدی؛ سکینه موید محسنی؛ سمیه شالچی تبریزی


6. تأثیر فشار در نقاط سانینجیائو (SP6) هوگو (LI4) بر طول مدت زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 15، شماره 25، آبان 1391، صفحه 21-28

فهیمه صحتی شفائی؛ رأفت کاظم زاده؛ رضا حشمت؛ فیروز امانی


7. تأثیر اقدامات حمایتی در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 17-24

فریبا قدس بین؛ خدیجه یزدانی؛ ایران جهان بین


8. کیفیت خواب در اواخر بارداری و افسردگی پس از زایمان

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 39-47

زهرا علیپور؛ می نور لمیعیان؛ ابراهیم حاجی زاده


9. ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطر زایمان زودرس خودبخودی در زنان نخست زای شهر رفسنجان

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 37-43

طیبه نگاهبان بنابی؛ محسن رضائیان؛ مژگان جمالی؛ علی انصاری جابری


10. بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 29-36

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


12. بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-32

فیروزه میرزایی؛ معصومه کاویانی؛ پیمان جعفری