کلیدواژه‌ها = ترمیم زخم
بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

دوره 25، شماره 9، آذر 1401، صفحه 87-95

10.22038/ijogi.2022.21369

بهاره بقال؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر ناهید قنبرزاده؛ دکتر حمید حیدریان


بررسی مقایسه‌ای اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی‌زیاتومی

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 81-93

10.22038/ijogi.2022.21198

شهلا قادربستی؛ خدیجه سید کابلی؛ دکتر فریبا فرهادی‌فر؛ دکتر روناک شاهویی


تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 61-69

10.22038/ijogi.2020.16881

سمیه یحیی؛ دکتر زهرا مهربان


بررسی تأثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 9، آذر 1398، صفحه 64-71

10.22038/ijogi.2019.14003

مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم


تأثیر کرم Myrtus communis (گیاه مورد) بر ترمیم زخم و شدت درد اپی‌زیاتومی: کارآزمایی بالینی دو‌سو‌کور

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 52-61

10.22038/ijogi.2019.13920

فاطمه میرزائی؛ شراره جان‌نثاری؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری


بررسی تأثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2014.3006

آراسته بسطامی؛ ندا داوری دهکردی؛ سارا ضیاغم