کلیدواژه‌ها = ترمیم زخم
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 61-69

سمیه یحیی؛ دکتر زهرا مهربان


2. بررسی تأثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 9، آذر 1398، صفحه 64-71

مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم


3. تأثیر کرم Myrtus communis (گیاه مورد) بر ترمیم زخم و شدت درد اپی‌زیاتومی: کارآزمایی بالینی دو‌سو‌کور

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 52-61

فاطمه میرزائی؛ شراره جان‌نثاری؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری


5. بررسی تأثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 14-20

آراسته بسطامی؛ ندا داوری دهکردی؛ سارا ضیاغم


6. تأثیر محلول جنتامایسین موضعی بر میزان ترمیم اپیزیوتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار

دوره 16، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 21-28

سمیه مکوندی؛ محمدرضا عباسپور؛ سکینه امین فر