کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 90-101

10.22038/ijogi.2021.18744

دکتر رقیه بایرامی؛ دکتر رکسانا جان‌قربان


دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 48-58

10.22038/ijogi.2021.18571

دکتر مهرالسادات مهدی‌زاده؛ دکتر محسن عظیمی‌نژاد؛ دکتر محمد واحدیان شاهرودی؛ ملیحه نوری سیستانی


تبیین تجارب زیستی مادران از سازگاری با مرگ پری‌ناتال: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 19-29

10.22038/ijogi.2016.7633

حمیده محدثی؛ آرام فیضی؛ گیتی ازگلی؛ کوروش ساکی؛ مرضیه ساعی قره ناز


تبیین علل بارداری ناخواسته از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده: یک مطالعه اکتشافی- توصیفی

دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2016.7220

نوشین پیمان؛ خدیجه عزتی رستگار؛ هادی طهرانی؛ فاطمه زاعی


تجربه زیسته مادران از انتخاب زایمان سزارین: یک مطالعه پدیدار شناسی

دوره 17، شماره 104، تیر 1393، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2014.3022

روناک شاهوی؛ فاطمه رستمی؛ فرنگیس خسروی؛ فریبا رعنایی؛ لیلا هاشمی نسب؛ کژال حسامی؛ فرزانه ظاهری


دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 92، فروردین 1393، صفحه 9-18

10.22038/ijogi.2014.2629

خدیجه میرزایی نجم آبادی؛ راحله بابازاده؛ محمد شریعتی؛ سید عباس موسوی


چالش های انتخاب اهداء کننده: تجربیات زوجین نابارور ایرانی استفاده کننده از روش های اهدایی کمک باروری

دوره 16، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 1-13

10.22038/ijogi.2014.2509

رباب لطیف نژاد رودسری؛ فاطمه هادی زاده طلاساز؛ معصومه سیمبر؛ نیره خادم غائبی


ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 7-17

10.22038/ijogi.2012.5695

رباب لطیف نژاد؛ مژگان جوادنوری؛ مرضیه حسن پور؛ سید محمد مهدی هزاوه یی؛ علی تقی پور