کلیدواژه‌ها = پره اکلامپسی
تعداد مقالات: 33
26. بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین خون در زنان مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 23-29

میترا مهدویان؛ حسن عباسیان؛ زهرا شجاعیان


27. بررسی عوامل خطر پره اکلامپسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان سال 85-89

دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 20-28

سلماز محمدی؛ سیده زهرا پژوهیده؛ پروین عابدی؛ الهام مراغی


29. بررسی ارزش تشخیصی ترکیب سه شاخص نسبت کلسیم به کراتینین ادرار، آزمون تغییر وضعیت و توده بدنی درپیشگویی زودرس پره اکلامپسی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 7-14

فهیمه صحتی شفایی؛ آزیتا فتح نژاد کاظمی؛ نیلوفر ستار زاده؛ مهرانگیز ابراهیم زاده


30. بررسی ارتباط جنسیت جنین با سطوح -hCGβ و تستوسترون سرم مادر در حاملگی های نرمال و پره اکلامپتیک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 14-20

ناهید لرزاده؛ شایسته صمیمی؛ مهدی بیرجندی


31. بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 14-21

زهرا شجاعیان؛ ربابه صادقیان هرات؛ زهرا نگهبان


32. بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-44

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود


33. بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور