کلیدواژه‌ها = دوره پس از زایمان
تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر پیامدهای بارداری و بعد از تولد: مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 114-125

10.22038/ijogi.2023.23247

مروارید ایرانی؛ مریم آرادمهر؛ سیده عادله رحمانیان؛ صدیقه احمدی


تأثیر مراقبت دوره پس از زایمان در منزل بر سلامت مادران

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 45-53

10.22038/ijogi.2020.16289

زهرا باقرصاد؛ فاطمه مختاری؛ پروین بهادران


بررسی ارتباط شدت علائم هموروئید با کیفیت زندگی در زنان مبتلا به هموروئید داخلی درجه I و II در دوره پس از زایمان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-45

10.22038/ijogi.2019.12851

جمیله ملکوتی؛ خدیجه صمدی؛ دکتر مژگان میرغفوروند؛ دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده؛ دکتر لاله خدایی


وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن، گناباد- 1395

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 32-41

10.22038/ijogi.2018.10580

نرجس بحری؛ آرزو داوری‌نیا مطلق قوچان؛ فریده عطار؛ فاطمه هادیزاده طلاساز؛ نسرین بحری


تأثیر آنمی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه مروری

دوره 19، شماره 32، آبان 1395، صفحه 12-19

10.22038/ijogi.2016.7994

صبورا صاحبی؛ طاهره فتحی نجفی؛ نرجس بحری


تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان هرمزگان طی سال های 1390-1384

دوره 16، شماره 87، اسفند 1392، صفحه 9-14

10.22038/ijogi.2014.2432

مینو رجایی؛ شهرام زارع؛ سکینه دادیپور؛ صغری فلاحی؛ فرزام رجایی؛ فاطمه پوراحمد گوربندی؛ آرزو مبارک آبادی؛ سهیلا مرادی


بررسی تأثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان

دوره 16، شماره 73، آبان 1392، صفحه 19-28

10.22038/ijogi.2013.1950

فریده مرداسی؛ میترا تدین؛ شهناز نجار؛ محمد حسین حقیقی زاده


مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

دوره 15، شماره 30، آذر 1391، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2012.68

نسرین باغداری؛ زهرا خسروی عنبران؛ سیدرضا مظلوم؛ ناهید گلمکانی