کلیدواژه‌ها = ناباروری
بررسی مقایسه ای چاقی در زنان نابارور و بارور یزد در سال ۱۳۸۵

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2011.5781

محمود وکیلی؛ الهه شیرزاد؛ محبوبه نبی نژاد


اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان نابارور

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2011.5789

آزاده چوبفروش‌زاده؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


تجربه زیستی زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 45-53

10.22038/ijogi.2010.5836

فریبا فهامی؛ سمانه حسینی قوچانی؛ سهیلا احسان پور؛ علی ضرغام


کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 30-36

10.22038/ijogi.2009.5878

لوئیز امانتی؛ مه لقا علامی؛ شعله شکرابی؛ حمید حقانی؛ فاطمه رمضان زاده


مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 7-16

10.22038/ijogi.2009.5898

الهام جنیدی؛ شهلا نورانی سعدالدین؛ نغمه مخبر؛ محمد تقی شاکری


نتایج حاملگی پس از اهدا جنین در سیکل طبیعی

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 25-30

10.22038/ijogi.2008.5937

مرضیه فریمانی؛ صغری ربیعی؛ ایرج امیری؛ هوشنگ باب الحوایجی؛ نوشین محمد پور


مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 23-31

10.22038/ijogi.2008.5927

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ پریسا ظریف نجفی؛ محمد تقی شاکری


ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2007.5943

مهتاب زینال زاده؛ زهرا بصیرت؛ کریم ا... حاجیان؛ مهرانگیز بالغی


تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 119-126

10.22038/ijogi.2007.5957

نزهت موسوی فر؛ فاطمه بهدانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ پریا حبرانی