کلیدواژه‌ها = ناباروری
مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 7-16

10.22038/ijogi.2009.5898

الهام جنیدی؛ شهلا نورانی سعدالدین؛ نغمه مخبر؛ محمد تقی شاکری


نتایج حاملگی پس از اهدا جنین در سیکل طبیعی

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 25-30

10.22038/ijogi.2008.5937

مرضیه فریمانی؛ صغری ربیعی؛ ایرج امیری؛ هوشنگ باب الحوایجی؛ نوشین محمد پور


مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 23-31

10.22038/ijogi.2008.5927

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ پریسا ظریف نجفی؛ محمد تقی شاکری


ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2007.5943

مهتاب زینال زاده؛ زهرا بصیرت؛ کریم ا... حاجیان؛ مهرانگیز بالغی


تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 119-126

10.22038/ijogi.2007.5957

نزهت موسوی فر؛ فاطمه بهدانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ پریا حبرانی