کلیدواژه‌ها = ماموگرافی
بررسی یافته‌های مربوط به تراکم غیرعادی پستان در ماموگرافی و ارتباط آن‌ها با میزان بدخیمی: یک مطالعه توصیفی در شهرستان جهرم، 1398

دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 32-43

10.22038/ijogi.2023.23287

نوید کلانی؛ مریم‌السادات حسینی؛ زهرا مصلی‌نژاد؛ دکتر لهراسب طاهری؛ دکتر مرضیه حق‌بین


هزینه اثربخشی ماموگرافی با تمرکز بر ماموگرافی سیار برای غربالگری سرطان پستان در ایران: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 98-109

10.22038/ijogi.2022.19763

دکتر علی اکبری ساری؛ دکتر کاظم زنده‌دل؛ دکتر ایرج حریرچی؛ دکتر فرهاد حبیبی


بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2021.18176

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مرضیه قاسمی گوجانی؛ زهرا باباخانی؛ دکتر مریم طباطبائیان


سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک

دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 18-29

10.22038/ijogi.2020.17287

دکتر سمیه ایزدجو؛ دکتر علی فیضی لائین؛ آیدا شریفی حداد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر دنیا فرخ تهرانی


بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2020.16879

دکتر منصوره برادران؛ دکتر دنیا فرخ؛ دکتر مونا نجف نجفی؛ دکتر نوریه شریفی


بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2018.10578

علی فیضی؛ لیدا جراحی؛ علی علمداران؛ علیرضا بحری نجفی؛ بیتا عباسی