کلیدواژه‌ها = پاپ اسمیر
تعداد مقالات: 11
2. بررسی ارزش تشخیصی کولپوسکوپی در مقایسه با هیستوپاتولوژی در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعی و یافته‌های بالینی مشکوک در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج در سال‌های93-1391

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 1-6

فرناز زندوکیلی؛ شمسی زارع؛ نسرین صوفی‌زاده؛ فریبا فرهادی‌فر؛ لیلا خلیقی؛ محمد جواد رضایی


3. ارتباط خشونت خانگی علیه زنان با ضایعات پیش بدخیم و بدخیم سرویکس: مطالعه مروری

دوره 18، شماره 176، دی 1394، صفحه 1-10

مصطفی راد؛ مرضیه ترکمن نژاد سبزواری


4. بررسی کفایت نمونه های پاپ اسمیر بر اساس سیستم بتسدا 2001 و ارتباط آن با فاکتورهای بالینی

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 1-5

زرین آجودانی؛ شهناز بابایان زاد اهری؛ صدیقه نصراللهی


5. پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


6. مقایسه ابزار براش کامبی با سرویکس براش در جمع آوری سلول های سرویکس در پاپ اسمیر

دوره 17، شماره 120، آبان 1393، صفحه 9-18

شهناز نجار؛ محبوبه پورعلی؛ پوراندخت افشاری؛ سید محمود لطیفی؛ مسعود یزدی زاده


9. بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر التهاب سلول های سرویکس در شهرستان طبس

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 15-25

سید محمد ریاحی؛ آزاده سادات برکاتی؛ مریم محمدی؛ امیر رضا نبی پور؛ جواد سهیلی؛ احمد توکلی


11. شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 63-78

مهری جعفری شبیری؛ منیره حلیمی؛ علی دسترنج تبریزی؛ جعفر شهامفر