کلیدواژه‌ها = رحم جایگزین
تعداد مقالات: 7
3. مقایسه دلبستگی مادر به جنین و اضطراب بارداری در زنان رحم جایگزین و زنان با بارداری نرمال

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 46-53

فاطمه قلیچی؛ رسول روشن؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


4. رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

دوره 16، شماره 49.50، اردیبهشت 1392، صفحه 23-32

انسیه محبی کیان؛ هدیه ریاضی؛ سعید بشیریان


5. نگرش زنان نابارور روستایی شهرستان جهرم نسبت به رحم جایگزین

دوره 15، شماره 33، دی 1391، صفحه 26-32

یلدا کاظمی فرد؛ جلیل جعفریان؛ راضیه زاهدی؛ هادی مصلی نژاد


6. بررسی نگرش و میزان آگاهی دانشجویان از روش درمانی رحم جایگزین

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 8-16

مهسا شکور؛ کبری صالحی؛ افسانه شکور؛ شهناز کهن


7. تجارب خانواده ها از معضلات قانونی حمل جایگزین

دوره 15، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 19-31

میترا زندی؛ زهره ونکی؛ مرضیه شیوا؛ عیسی محمدی