کلیدواژه‌ها = عضلات کف لگن
تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 29-36

دکتر میثاء نقدی‌پور؛ دکتر فرنوش ابراهیم‌زاده؛ دکتر ملیحه آزاده راه؛ دکتر آیناز بوستان


تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد

دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 59-67

مژگان گودرزی نسب؛ دکتر سید صدرالدین شجاع‌الدین؛ دکتر محمدحسین ناصر ملی


مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 47-55

حمیده رئوف‌پناه؛ دکتر فریده دهقان منشادی؛ دکتر نسیم شکوهی؛ دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی ارتباط قدرت عضلات کف لگن و شدت بیاختیاری ادراری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیاختیاری استرسی ادراری

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 26-32

غلامحسین نساج؛ پروین امیرپور؛ شاداب شاه علی؛ زهرا ساریخانی


تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 21-32

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ نیره خادم؛ حسین شاره؛ محمدتقی شاکری