کلیدواژه‌ها = عضلات کف لگن
تأثیر خستگی عضلات کف لگن بر بیاختیاری ادرار استرسی: یک مرور سیستماتیک

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2021.18975

دکتر میثاء نقدی‌پور؛ دکتر فرنوش ابراهیم‌زاده؛ دکتر ملیحه آزاده راه؛ دکتر آیناز بوستان


تأثیر تمرینات کگل بر درد، بی‌اختیاری ادرار و قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار و کمردرد

دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 59-67

10.22038/ijogi.2021.19068

مژگان گودرزی نسب؛ دکتر سید صدرالدین شجاع‌الدین؛ دکتر محمدحسین ناصر ملی


مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 47-55

10.22038/ijogi.2021.18435

حمیده رئوف‌پناه؛ دکتر فریده دهقان منشادی؛ دکتر نسیم شکوهی؛ دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان


تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 21-32

10.22038/ijogi.2014.3007

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ نیره خادم؛ حسین شاره؛ محمدتقی شاکری