کلیدواژه‌ها = پره اکلامپسی
بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین خون در زنان مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 23-29

10.22038/ijogi.2012.5682

میترا مهدویان؛ حسن عباسیان؛ زهرا شجاعیان


بررسی عوامل خطر پره اکلامپسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان سال 85-89

دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2012.5678

سلماز محمدی؛ سیده زهرا پژوهیده؛ پروین عابدی؛ الهام مراغی


بررسی ارزش تشخیصی ترکیب سه شاخص نسبت کلسیم به کراتینین ادرار، آزمون تغییر وضعیت و توده بدنی درپیشگویی زودرس پره اکلامپسی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2010.5838

فهیمه صحتی شفایی؛ آزیتا فتح نژاد کاظمی؛ نیلوفر ستار زاده؛ مهرانگیز ابراهیم زاده


بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2009.5879

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود


بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2008.5907

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور