کلیدواژه‌ها = درد پستان
تأثیر قرص ویتامین B6 بر درد پستان سه ماهه اول بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر گناباد سال 99-1398

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 63-73

10.22038/ijogi.2023.74323.5823

اسماء سالار؛ دکتر رقیه رحمانی بیلندی؛ دکتر فاطمه هادی‌زاده طلاساز؛ دکتر الیاس نطاق اشتیوانی


بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 50-60

10.22038/ijogi.2021.18985

دکتر معصومه غضنفرپور؛ زری دولت‌آبادی؛ معصومه سعیدی؛ دکتر محمدعلی کیانی؛ دکتر نسیبه روزبه؛ فرزانه اشرفی‌نیا


بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 91-98

10.22038/ijogi.2020.16011

دکتر مروارید ایرانی؛ صدیقه شیدائی؛ دکتر طلعت خدیوزاده؛ دکتر معصومه غضنفرپور؛ سیده فاطمه نصرتی


بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای

دوره 15، شماره 39، اسفند 1391، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2013.541

فرزانه جعفرنژاد؛ سیده فاطمه حسینی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم حامی