کلیدواژه‌ها = کلامیدیا تراکوماتیس
مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی، مطالعه مورد- شاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.66117.5353

فهیمه یزدی؛ بهیه نام آور


بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 90-99

10.22038/ijogi.2022.20047

دکتر مسعود یوسفی؛ دکتر حسین پریزاد؛ دکتر هادی فارسیانی؛ دکتر مجید خادم رضاییان


بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتیبادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لولهای در زنان نازا و مقایسه تیتر آنتیبادی با زنان نرمال

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 9-14

10.22038/ijogi.2021.17614

دکتر ابراهیم علیجانی؛ دکتر نرجس سرگلزایی؛ دکتر زهرا حیدری؛ دکتر فرحناز فرزانه


بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه­­های مجرای ادرار و دهانه گردن رحم ارسالی به بیمارستان قائم (عج) مشهد

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 17-21

10.22038/ijogi.2011.5798

مهرانگیز خواجه کرم الدینی؛ سید احمد هاشمی؛ محبوبه نادری نسب؛ زهرا مشکات؛ سعید عامل جامه دار