نویسنده = پروانه موسوی
مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2021.19215

شهره خیری غریبوند؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


بررسی تأثیر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی

دوره 19، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2016.6898

فاطمه خیریت؛ میترا تدین نجف آبادی؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فروغ نامجویان


بررسی تأثیر مویز سیاه دانه دار در کنترل شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 19، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 26-34

10.22038/ijogi.2016.6864

خدیجه بهزادی؛ سیما جعفری راد؛ پروانه موسوی؛ امل ساکی