نویسنده = لیلی حفیظی
اثر دوزهای مختلف استروژن در پیشگیری از عود چسبندگی بعد از لیز هیستروسکوپیک در سندروم آشرمن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22038/ijogi.2024.74507.5851

منا جعفری؛ لیلی حفیظی؛ گلرخ شرافتی


بررسی مقایسه‌ای بی‌حسی اسپاینال با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2017.9502

ناهید زیرک؛ مجید رضوی؛ لیلی حفیظی؛ فریده گلحسنی کشتان؛ نسرین آهنگریان؛ نیره خادم غائبی


سندرم میگز در یک خانم جوان: گزارش یک مورد بیماری

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 18-23

10.22038/ijogi.2016.7848

لیلی حفیظی؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد؛ حبیبه احمدی؛ مهناز برومند رضازاده


بررسی همراهی ازدواج فامیلی و بروز معلولیت های جسمی- حرکتی

دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2012.5691

لیلی حفیظی؛ کاظم قدسی؛ مرضیه قاسمی


تأثیر ناشتایی بر نتایج تست 05 گرمی غربالگری دیابت بارداری

دوره 15، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5725

لیلی حفیظی؛ صدیقه آیتی؛ نیره قمیان؛ محبوبه شیرازی؛ ابراهیم دستگردی


بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها باناخوشیهای پیرامون قاعدگی

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 54-63

10.22038/ijogi.2011.5779

معصومه کردی؛ سهیلا محمدی ریزی؛ محمدتقی شاکری؛ جواد صالحی فدردی؛ لیلی حفیظی