سندرم میگز در یک خانم جوان: گزارش یک مورد بیماری

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.

2 رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم میگز به‌صورت تریاد "تومور خوش‌خیم تخمدان، آسیت و پلورال افیوژن" بوده و بیماربا احتمال توده بدخیم تخمدان مراجعه می‌کند، اما توده خوش‌خیم بوده و با حذف آن، علائم ناپدید می‌شود. به دلیل نادر بودن این سندرم به معرفی یک مورد آن می‌پردازیم.
معرفی بیمار: خانم 26 ساله مجرد با توده شکمی و علائم حیاتی نرمال به درمانگاه زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرد. یک توده لگنی 15 سانتی‌متری، منظم و متحرک لمس می‌شد. در سونوگرافی، توده جامد لگنی با اجزای سیستیک 100*140 میلی‌متر گزارش شد که فیبروم ساب سروزال پدانکوله رحم یا توده تخمدان راست مطرح شد. در سونوگرافی دوم آسیت و پلورال افیوژن راست نیز گزارش شد .تومور مارکرها به جز CA125 نرمال بودند. طی جراحی، 1 لیتر آسیت تخلیه شد. تومور 15*17 سانتی‌متری تخمدان راست بدون چسبندگی با کپسول سالم مشهود بود. پاسخ فروزن سکشن فیبروتکومای خوش‌خیم تخمدان بود. پاسخ تأخیری، فیبرومای خوش‌خیم تخمدان بود. سیتولوژی مایع پریتوان، بیوپسی تخمدان چپ و نمونه‌های ناودان‌های پاراکولیک و دیافراگم نرمال بودند. بیمار 2 هفته بعد آسیت و پلورال افیوژن نداشت.
نتیجه‌گیری: هرچند همراهی آسیت و CA125 بالا با یک توده لگنی بیشتر مؤید بدخیمی تخمدان است، اما در زنان جوان باید سندرم میگز را در نظر داشت. بنابراین وجود آسیت، پلورال افیوژن یا CA125 بالا در همراهی با تومور جامد تخمدان به خصوص در افراد جوان همیشه نشانه بدخیمی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meig's syndrome in a young woman: a case report

نویسندگان [English]

 • Leili Hafizi 1
 • Faezeh Halimi 2
 • Neshat Mohebanazad 2
 • Habibeh Ahmadi 2
 • Mahnaz Boroumand Rezazadeh 2
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Meig’s syndrome is a triad of "ovarian benign tumor, ascites and plural effusion" and the patient refers with a probable malignant ovarian mass, but it is benign; and the symptoms would be vanished by eliminating the tumor. As this is a rare syndrome, we decided to present this case.
Case presentation: A 26 years old virgin girl with an abdominal mass and stable vital signs referred to Gynecology clinic of Imam Reza hospital. A pelvic mobile mass, sized 18 weeks of pregnancy was palpated. Sonography reported a solid pelvic mass with cystic components around 140×100 mm that indicated either submucosal pedanculated uterine fibroma or right ovarian mass. Ascites and right pleural effusion were reported in the second ultrasonography. Tumor markers except CA125 were normal. One liter of ascites fluid was evacuated during surgery. A 150×170 mm ovarian tumor in the ovary with a complete capsule without adhesion was obtained. Benign ovarian fibrothecoma was confirmed by frozen section. The permanent pathology report was benign ovarian fibroma. The peritoneal fluid cytology, left ovarian biopsy, diaphragmatic and paracolic groove specimens were normal. The patient was fine two weeks after surgery with no pleural effusion and ascites.
Conclusion: Although combination of ascites and elevated CA125 with a pelvic mass mostly indicates an ovarian malignancy, but Meig's syndrome must be considered in young women. So, ascites and pleural effusion and elevated CA125 in combination with a solid ovarian tumor is not always an indicator of a malignancy especially in young women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascites
 • Meig's syndrome
 • Ovarian fibroma
 • Pleural Effusion
 1. Brun JL. Demons syndrome revisited: a review of the literature. Gynecol Oncol 2007; 105(3):796-800.
 2. Rhoads J, Terrell AW. Ovarian fibroma with ascites and hydrothorax (Meigs's syndrome): report of a case. J Am Med Assoc 1937; 109(21):1684-7.
 3. Meigs JV. Fibroma of the ovary with ascites and hydrothorax; Meigs' syndrome. Am J Obstet Gynecol 1954; 67(5):962-85.
 4. Leung SW, Yuen PM. Ovarian fibroma: a review on the clinical characteristics, diagnostic difficulties, and management options of 23 cases. Gynecol Obstet Invest 2006; 62(1):1-6.
 5. Son CE, Choi JS, Lee JH, Jeon SW, Hong JH, Bae JW. Laparoscopic surgical management and clinical characteristics of ovarian fibromas. JSLS 2011; 15(1):16-20.
 6. Lechner K, Jäger U. How I treat autoimmune hemolytic anemias in adults. Blood 2010; 116(11):1831-8.
 7. Vieira SC, Pimentel LH, Ribeiro JC, de Andrade Neto AF, de Santana JO. Meigs' syndrome with elevated CA 125: case report. Sao Paulo Med J 2003; 121(5):210-2.
 8. Macciò A, Madeddu C, Kotsonis P, Pietrangeli M, Paoletti AM. Large twisted ovarian fibroma associated with Meigs’ syndrome, abdominal pain and severe anemia treated by laparoscopic surgery. BMC Surg 2014; 14(1):38.
 9. Chan CY, Chan SM, Liauw L. A large abdominal mass in a young girl. Br J Radiol 2000; 73(872):913-4.
 10. Yazdani S, Alijanpoor A, Sharbatdaran M, Bouzari Z, Abedisamakoosh M, Lakaieandi F, et al. Meigs' syndrome with elevated serum CA125 in a case of ovarian fibroma/thecoma. Caspian J Intern Med 2014; 5(1):43-5.
 11. Maeda H, Okabayashi T, Hanazaki K, Kobayashi M. Clinical experience of Pseudo-Meigs’ Syndrome due to colon cancer. World J Gastroenterol 2011; 17(27):3263-6.
 12. Anastasilakis AD, Ruggeri RM, Polyzos SA, Makras P, Molyva D, Campennì A, et al. Coexistence of Graves’ disease, papillary thyroid carcinoma and unilateral benign struma ovarii: case report and review of the literature. Metabolism 2013; 62(10):1350-6.
 13. Benjapibal M, Sangkarat S, Laiwejpithaya S, Viriyapak B, Chaopotong P, Jaishuen A. Meigs’ syndrome with elevated serum CA125: case report and review of the literature. Case Rep Oncol 2009; 2(1):61-6.
 14. Arnáiz-García ME, González-Santos JM, López-Rodriguez J, Dalmau-Sorli MJ, Bueno-Codoñer ME, Arnáiz J. Meigs-like syndrome presenting as cardiac tamponade. Rev Port Cardiol 2013; 32(6):547-8.
 15. Peyron N, Coulon A. Struma ovarii, pseudo-Meigs’ syndrome and raised CA125, a rare association. Answer to May e-quid. Diagn Interv Imaging 2012; 93(7-8):643-7.
 16. Oguma T, Yamasaki N, Nakanishi K, Kinoshita D, Mitsuhashi T, Nakagawa S. Pseudo‐Meigs' syndrome associated with hydropic degenerating uterine leiomyoma: a case report. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(4):1137-40.
 17. Jacobs I, Bast RC. The CA 125 tumour-associated antigen: a review of the literature. Hum Reprod 1989; 4(1):1-12.
 18. Kudlacek S, Schieder K, Kolbl H, Neunteufel W, Nowotny C, Breitenecker G, et al. Use of CA 125 monoclonal antibody to monitor patients with ovarian cancer. Gynecol Obstet 1989; 35(3):323-9.